SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

RAČUNALNIKAR (GLU, GJM)

Enoličen ID: 377524 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL