Nazaj na kazalo

EVIDENCA ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV

Obvestilo glede sporočanja podatkov o vpisu:

 • 4. 8. 2022: Vezano na objavo z dne 28. 7. 2022 in problematiko veljavnosti statusa študentov, ki se izpišejo sedaj pred koncem študijskega leta zaradi menjave študijskega programa, sporočamo, da je bil danes eVŠ nadgrajen na način, da je pri študentih, za katere je sporočen podatek o izpisu za študijsko leto 2021/22 in hkrati obstaja podatek o novem vpisu za študijsko leto 2022/23, veljavnost statusa študenta do 30. 9. 2022.
  Kontrola izpisov in nanje vezanih vpisov poteka v eVŠ enkrat dnevno vsak popoldan po 17. uri tako, da se status študenta uredi pred nočnimi obdelavami podatkov, ko eVŠ avtomatsko sporoča podatke vezane na status študenta povezanim evidencami (npr. ZZZS).
  Dodajamo, da je opisana rešitev sicer implementirana v eVŠ, še vendo pa veljajo tudi variante poročanja podatkov o izpisih v eVŠ, da visokošolski zavodi izpise sporočite v eVŠ 30. 9. 2022 oz. sporočite v eVŠ podatke o izpisu z datumom izpisa 30. 9. 2022. Kakor vam vaše informatike in poslovni proces v tem trenutku omogočajo.
 • 28. 7. 2022: Prezentacija z online sestanka na temo izpisov sporočanja podatkov o izpisih pred zaključkom študijskega leta zaradi menjave študijskega programa na javnih visoošolskih zavodih in koncesijah. Zaključki s sestanka so dodani na zadnji prosojnici prezentacije.
 • 10. 3. 2022: Spodaj so objavljena Navodila za poročanje podatkov o mednarodni izmenjavi študentov za študijsko leto 2021/22. 
 • 19. 7. 2021: Visokošolske zavode obveščamo, da za študijsko leto 2021/2022 vrsta vpisa v letnik "05 - Podaljšanje statusa po 49. členu ZIUZEOP" ni več mogoča. Podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov zaradi COVID-19 v študijskem letu 2021/22 ne bo. V primeru, da študent obveznosti ni mogel opraviti iz upravičenih razlogov, imate visokošolski zavodi že sedaj v skladu s tretjim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu možnost podaljšati status študenta, vendar največ za eno leto.

 

 

Opis kontrol podatkov o študentih, ki jih omogoča eVŠ

V okviru eVŠ lahko informacijski sistemi visokošolskih zavodov preko spletnega servisa eVS_PladenjWs kličejo storitev preverjanja podatkov o študentih za naslednje kontrole:

 • A2 - Kontrola upravičenosti do vpisa v dodatno leto: procesogram (pdf) in njegov opis (doc)
  • Opozorilo: Visokošolski zavodi upoštevajte, da do vpisa absolventa oz. dodatnega leta niso upravičeni študenti, ki so se po merilih za prehode vpisali v isti ali nižji letnik, kot so bili vpisani na prejšnjem študijskem programu. V primeru študentov starih dodiplomskih študijskih programov, ki so se lani vpisovali po merilih za prehode v zadnji letnik bolonjskih študijskih programov, bili pa so že vpisani v absolventa ali zadnji letnik prejšnjega programa, kontrola A2 v eVŠ ne prepozna pravilno, da je bil vpis v bolonjski program sprememba študijskega programa, če je bil študent zadnjič vpisan pred letom 2005.

 

Pravne podlage: