B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ADMINISTRATOR SI/ SPI 2017

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

213

12

P2

Italijanščina

Obvezno

164

9

P3

Tuji jezik

Obvezno

164

9

P4

Matematika

Obvezno

213

12

P5

Umetnost

Obvezno

33

2

P6

Naravoslovje

Obvezno

132

6

P7

Družboslovje

Obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

Obvezno

164

7

Skupaj A

 

1215

63

B – Strokovni moduli

M1

Temelji gospodarstva

Obvezno

108

5

M2

Administrativno poslovanje

Obvezno

216

11

M3

Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje

Obvezno

243

12

M4

Upravni postopek

Obvezno

216

11

M5

Komuniciranje

Izbirno

135

7

M6

Tajniška opravila

Izbirno

135

7

M7

Trženje v sodobnem podjetju

Izbirno

135

7

M8

Zbiranje in obdelava podatkov

Izbirno

135

7

M9

Pravo

Izbirno

135

7

Skupaj B

 

1053

53

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

594

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

36

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

602

29

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2870

145

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1506

60

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

3030

151

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3942

187

Zaključni izpit
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

189

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku:
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo 2 izmed strokovnih modulov M5 do M9.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih..

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja  slovenščine

P2

Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja  italijanščine

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike ali ekonomije

P5 

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja  glasbe ali likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije ali kemije ali fizike ali biokemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja iz zgodovine, geografije ali sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Temelji gospodarstva 

 

Gospodarske dejavnosti

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  ekonomije ali organizacije dela

 

Temelji pravne kulture
Pravno organizacijski vidiki poslovanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, organizacije dela ali sociologije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  ekonomije,  prava, organizacije dela ali sociologije

M2

Administrativno poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  ekonomije,  prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

M3 

Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva,   informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja  ali visoke poslovne šole

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  ekonomije,  računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja  ali visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M4

Upravni postopek 

 

Splošni upravni postopek

učitelj

visokošolskega izobraževanja prava, ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja ali javne uprave.

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  prava, ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja ali javne uprave.

 

Poslovni bonton

učitelj

visokošolskega izobraževanja prava, ekonomije, organizacije in managementa , upravljanja in poslovanja, javne uprave ,psihologije , sociologije , komunikologije ali slovenščine

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  prava , ekonomije, organizacije in managementa , upravljanja in poslovanja, javne uprave, psihologije , sociologije, komunikologije ali slovenščine 

M5

Komuniciranje  

  

 

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva,  informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, psihologije, sociologije, komunikologije, slovenščine ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije,  računalništva,  informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, psihologije, sociologije, komunikologije, slovenščine  ali visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri. 

M6

Tajniška opravila 

  

 

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije , računalništva,  informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, ali visoke poslovne šole ,javne uprave, prava ali visokošolskega izobraževanja s predhodnim višješolskim izobraževanjem strojepisja in stenografije ali ekonomije

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije,  računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole javne uprave, prava ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M7

Trženje v sodobnem podjetju 

  

 

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, komunikologije ali visoke poslovne šole

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  ekonomije , računalništva,  informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja  ,komunikologije, visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M8

Zbiranje in obdelava podatkov

  

 

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, ali visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M9

Pravo

učitelj

visokošolskega izobraževanja prava ali ekonomije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  prava ali ekonomije