B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL/ SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število  ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

476

24

P2

Tuji jezik

Obvezno

408

21

P3

Matematika

Obvezno

374

20

P4

Umetnost

Obvezno

68

3

P5

Zgodovina

Obvezno

102

4

P6

Geografija*

Izbirno

68

3

P7

Sociologija*

Izbirno

68

3

P8

Psihologija*

Izbirno

68

3

P9

Fizika

Obvezno

68

3

P10

Kemija

Obvezno

68

3

P11

Biologija

Obvezno

68

3

P12

Športna vzgoja

Obvezno

340

13

Skupaj A

 

2108

100

B – Strokovni moduli

M1

Osnove v tekstilstvu

Obvezno

340

18

M2

Ženska in moška oblačila

Obvezno

340

18

M3

Podjetništvo in trženje

Obvezno

68

5

M4

Modna oblačila

Obvezno

442

22

M5

Trajnostni razvoj

Obvezno

68

5

M6

Otroška oblačila

Izbirno

170

9

M7

Športna oblačila

Izbirno

170

9

M8

Krojaštvo-ženska oblačila

Izbirno

204

10

M9

Krojaštvo-moška oblačila

Izbirno

204

10

M10

Nega in vzdrževanje

Izbirno

204

10

Skupaj B

 

1632

87

Od tega
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

613

28

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

612

29

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4352

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

765

34

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4704

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4856

236

Poklicna matura (izdelek in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov pouka

 

136

 

Število tednov praktičnega  usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:
Dijak izbere enega  izmed izbirnih strokovnih modulov M6 do  M7 in enega     izmed M8 do  M10.
* Izbirni predmeti: dva  izmed treh ponujenih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

 

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

 

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje fiziko ali druge predmete s fizikalnega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete iz biološkega  predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Osnove v tekstilstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz tekstilstva

laborant

srednješolska izobrazba s področja tekstilne konfekcije

Ženska in moška oblačila

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz tekstilstva

laborant

srednješolska izobrazba s področja tekstilne konfekcije

Otroška oblačila

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz tekstilstva

laborant

srednješolska izobrazba s področja tekstilne konfekcije

Športna oblačila

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz tekstilstva

laborant

srednješolska izobrazba s področja tekstilne konfekcije

Krojaštvo-ženska oblačila

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz tekstilstva

laborant

srednješolska izobrazba s področja tekstilne konfekcije

 Krojaštvo-moška oblačila

učitelj

 visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz tekstilstva

laborant

srednješolska izobrazba s področja tekstilne konfekcije

Nega in vzdrževanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz tekstilstva

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva, oblikovanja tekstilij in oblačil, ekonomije ali organizacije dela

Modna oblačila

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz tekstilstva

laborant

srednješolska izobrazba s področja tekstilne konfekcije

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo, biologijo ali druge predmete s kemijskega ali biološkega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur