B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK STEKLARSTVA / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

487

24

P2

Matematika

Obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

Obvezno

417

20

P4

Umetnost

Obvezno

68

3

P5

Zgodovina

Obvezno

102

5

P6

Geografija

Obvezno

68

3

P7

Sociologija

Izbirno

68

3

P8

Psihologija

Izbirno

68

3

P9

Fizika

Obvezno

70

3

P10

Kemija

Obvezno

70

3

P11

Biologija

Obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

Obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Osnove steklarstva

Obvezno

192

10

M2

Snovanje steklarskih izdelkov

Obvezno

192

10

M3

Tehnologije v steklarstvu

Obvezno

192

10

M4

Osnove podjetništva s trženjem

Obvezno

128

6

M5

Vroče steklo

Obvezno

256

13

M6

Hladno steklo

Obvezno

256

13

M7

Oblikovanje vročega stekla

Izbirno

192

12

M8

Oblikovanje stekla nad odprtim plamenom

Izbirno

64

4

M9

Dekoriranje stekla

Izbirno

128

8

M10

Stavbno steklarstvo

Izbirno

64

4

M11

Steklarske storitve

Izbirno

64

4

Skupaj B

 

1472

78

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

750

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

380

14

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

576

30

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4191

208

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1130

44

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4543

222

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4923

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

130

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

10

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere izmed modulov M7 do M11, tako da je doseženo najmanjše število kreditnih točk 16.

Z učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom lahko poveča na račun obsega praktičnega pouka v šoli, pri čemer skupni obseg praktičnega izobraževanja ostane nespremenjen.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega po dročja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega po dročja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Osnove steklarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba z dokončano srednjo poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M2

Snovanje steklarskih izdelkov

učitelj

visokošolska izobrazba likovne smeri ali oblikovanja ali tehnike ali informatike

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba z dokončano srednjo poklicno izobrazbo iz steklarstva

M3

Tehnologije v steklarstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M4

Osnove podjetništva s trženjem

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali informatike ali sociologije ali komunikologije ali psihologije ali pedagogike

M5

Vroče steklo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba z dokončano srednjo poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M6

Hladno steklo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba z dokončano srednjo poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M7

Oblikovanje vročega stekla

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba z dokončano srednjo poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M8

Oblikovanje stekla nad odprtim plamenom

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba z dokončano srednjo poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M9

Dekoriranje stekla

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba z dokončano srednjo poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M10

Stavbno steklarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba z dokončano srednjo poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M11

Steklarske storitve

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba z dokončano srednjo poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja