B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

obvezno

68

3

P8

Fizika

obvezno

70

3

P9

Kemija

obvezno

70

3

P10

Biologija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Varstvo okolja

obvezno

170

8

M2

Tehnično risanje in uporaba računalnika

obvezno

136

6

M3

Materiali in okolje

obvezno

204

10

M4

Okoljevarstvene tehnologije

obvezno

204

10

M5

Organizacija dela in poslovanja

obvezno

102

5

M6

Okoljevarstvena zakonodaja

obvezno

102

5

M7

Gospodarjenje z odpadki

izbirno

204

12

M8

Gospodarjenje s pitno in tehnološko vodo

izbirno

204

12

M9

Gospodarjenje z odpadnimi vodami

izbirno

204

12

M10

Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal

izbirno

204

12

M11

Varstvo okolja v gospodarstvu

izbirno

204

12

M12

Varstvo zraka in dimnikarstvo

izbirno

204

12

Skupaj B

 

1530

80

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

416

17

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

 

612

30

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4285

210

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

720

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4637

224

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4941

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

132

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak izbere 3 izmed 6 strokovnih modulov izmed M7 do M12.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P9

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P10

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Varstvo okolja

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva okolja, komunale, vodarstva, geografije, kemije, biologije, strojništva, gradbeništva, sanitarnega inženirstva, rudarstva, geotehnologije ali geologije

M2

Tehnično risanje in uporaba računalnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz varovanja okolja, komunale, vodarstva, strojništva, gradbeništva, lesarstva, arhitekture, elektrotehnike, računalništva, informatike, geodezije, rudarstva, geotehnologije ali geologije

M3

Materiali in okolje

učitelj

 

visokošolska izobrazba iz varstva okolja, komunale, vodarstva, kemije, metalurgije in materialov, strojništva, gradbeništva, rudarstva, geotehnologije ali geologije

M4

Okoljevarstvene tehnologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva okolja, komunale, vodarstva, kemije, biotehnike, strojništva, gradbeništva, elektrotehnike, sanitarnega inženirstva, rudarstva, geotehnologije ali geologije

M5

Organizacija dela in poslovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva okolja, komunale, vodarstva, sanitarnega inženirstva, strojništva, gradbeništva, organizacije in managementa, ekonomije, psihologije, rudarstva, geotehnologije ali geologije

M6

Okoljevarstvena zakonodaja

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva okolja, komunale, vodarstva, sanitarnega inženirstva, gradbeništva, strojništva, kemije, rudarstva, geotehnologije ali geologije

M7

Gospodarjenje z odpadki

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva okolja, komunale, vodarstva, kemije, strojništva, gradbeništva, sanitarnega inženirstva, rudarstva, geotehnologije ali geologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska strokovna izobrazba z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na področju varstva okolja ali komunale

M8

Gospodarjenje s pitno in tehnološko vodo

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva okolja, komunale, vodarstva, sanitarnega inženirstva, biotehnike, gradbeništva ali strojništva, kemije, rudarstva, geotehnologije ali geologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska strokovna izobrazba z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na področju varstva okolja ali komunale

M9

Gospodarjenje z odpadnimi vodami

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva okolja, komunale, vodarstva, gradbeništva, strojništva, kemije, biologije, sanitarnega inženirstva ali biotehnike, rudarstva ali geotehnologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska strokovna izobrazba z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na področju varstva okolja ali komunale

M10

Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva okolja, komunale, krajinske arhitekture, geografije, gradbeništva, arhitekture, rudarstva, geotehnologije ali geologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska strokovna izobrazba z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na področju varstva okolja ali komunale

M11

Varstvo okolja v gospodarstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva okolja, komunale, vodarstva, sanitarnega inženirstva, gradbeništva, strojništva, rudarstva, geotehnologije ali geologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska strokovna izobrazba z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na področju varstva okolja ali komunale

M12

Varstvo zraka in dimnikarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva okolja, komunale, geografije, kemije, strojništva, gradbeništva ali sanitarnega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska strokovna izobrazba z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na področju varstva okolja ali komunale oziroma srednješolska strokovna izobrazba z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na področju dimnikarske službe ali varstva okolja.