B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: LESARSKI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno
izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Tuji jezik

obvezno

417

20

P3

Matematika

obvezno

383

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Psihologija

izbirni

68

3

P8

Sociologija

izbirni

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika

obvezno

102

5

M2

Les in lastnosti lesa

obvezno

110

6

M3

Tehnologija obdelave z varstvom pri delu

obvezno

136

7

M4

Konstruiranje lesnih sklopov

obvezno

80

4

M5

Materiali v lesarstvu

obvezno

110

6

M6

Mehanska obdelava lesa

obvezno

220

11

M7

Lesnoobdelovalni stroji

obvezno

134

7

M8

Konstruiranje pohištva

obvezno

210

10

M9

Tehnološki procesi v lesarstvu

obvezno

90

4

M10

Proizvodna tehnika

obvezno

90

4

M11

Podjetje in priprava dela

obvezno

102

5

M12

Projektiranje

obvezno

220

11

M13

Ekonomika proizvodnih procesov

izbirno

60

3

M14

Opremljanje interierjev

izbirno

60

3

M15

Žagarstvo in sušenje

izbirno

60

3

Skupaj B

 

1724

86

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

504

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

612

30

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4479

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

656

25

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4831

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4983

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere en predmet izmed sociologije ali psihologije.
Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak lahko izbere 2 strokovna modula izmed M13 do M15

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvaja šola. Praktični pouk se izvaja v šolskih delavnicah in laboratorijih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni  predmeti  oziroma strokovni moduli

Izvajalec

Znanja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz likovne umetnosti, glasbe ali P5umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visP+okošolska izobrazba iz zgodoP7vine

P6

Geografija

učitelj

visokošoP8lska izobrazba iz geografije

P7

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P8

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P9

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali arhitekture

M2

Les in lastnosti lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

M3

Tehnologija obdelave z varstvom pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz lesarstva

M4

Konstruiranje lesnih sklopov

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva, arhitekture

M5

Materiali v lesarstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

M6

Mehanska obdelava lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz lesarstva

M7

Lesnoobdelovalni stroji

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali strojništva

M8

Konstruiranje pohištva

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz lesarstva

M9

Tehnološki procesi v lesarstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

M10

Proizvodna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali strojništva

M11

Podjetje in priprava dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali organizacije dela

M12

Projektiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva, arhitekture ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz lesarstva

M13

Ekonomika proizvodnih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

M14

Opremljanje interierjev

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali arhitekture

M15

Žagarstvo in sušenje

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva