B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: KEMIJSKI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

487

24

P2

Matematika

Obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

Obvezno

417

20

P4

Umetnost

Obvezno

68

3

P5

Zgodovina

Obvezno

102

5

P6

Geografija

Izbirno

68

3

P7

Sociologija

Izbirno

68

3

P8

Psihologija

Izbirno

68

3

P9

Fizika

Obvezno

140

6

P11

Biologija

Obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

Obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Splošna in anorganska kemija

Obvezno

136

7

M2

Fizikalna kemija

Obvezno

170

9

M3

Organska kemija

Obvezno

170

9

M4

Kemijsko računstvo

Obvezno

68

4

M5

Laboratorijska in analizna tehnika

Obvezno

340

17

M6

Kemijska tehnika

Obvezno

238

12

M7

Tehniško varstvo okolja

Obvezno

68

3

M8

Kemijska informatika

Obvezno

68

4

M9

Podjetništvo in trženje

Obvezno

68

3

M10

Materiali

Obvezno

68

4

M11

Analizna kemija

Izbirno

272

14

M12

Polimerni materiali in tehnologije

Izbirno

272

14

M13

Kemijski tehnološki procesi

Izbirno

204

11

M14

Papirniška tehnologija

Izbirno

204

11

M15

Upravljanje naprav in procesov v industriji

Izbirno

68

3

Skupaj B

 

1666

86

Od tega:C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

750

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

 

578

30

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4387

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

902

36

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4739

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4891

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti:Šola oz. dijak izmed geografije, sociologije in psihologije izbere 2 predmeta.

Izbirni strokovni moduli: Šola oz. dijak izmed petih izbirnih strokovnih modulov M11 do M15 izbere en ali dva strokovna modula v skupnem obsegu najmanj 14 kreditnih točk.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega po dročja

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega po dročja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Splošna in anorganska kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali farmacije

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M2

Fizikalna kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali farmacije

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M3

Organska kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali farmacije

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M4

Kemijsko računstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali farmacije

M5

Laboratorijska in analizna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali farmacije

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije

M6

Kemijska tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije, biotehnologije, mikrobiologije, biologije, farmacije, elektrotehnike, mehatronike, strojništva ali fizike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije, biotehnologije, mikrobiologije, biologije, farmacije, elektrotehnike, mehatronike, strojništva ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije, elektrotehnike, mehatronike ali strojništva

M7

Tehniško varstvo okolja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije, biotehnologije ali biologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije, biotehnologije ali biologije

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M8

Kemijska informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije, biotehnologije, farmacije, informatike, računalništva ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri s končanim študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

M9

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz podjetništva, ekonomije, organizacije, managementa, kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije, biotehnologije, farmacije, psihologije, sociologije, pedagogike ali  komunikologije

 

M10

Materiali

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije, biotehnologije ali materialov

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije, biotehnologije ali materialov

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M11

Analizna kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali biokemije

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije

M12

Polimerni materiali in tehnologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije polimerov, kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, materialov, elektrotehnike, strojništva, ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz tehnologije polimerov, kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, materialov, elektrotehnike, strojništva, ali mehatronike

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije, elektrotehnike, mehatronike ali strojništva

M13

Kemijski tehnološki procesi

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali biotehnologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali biotehnologije

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije

M14

Papirniška tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali strojništva

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije, elektrotehnike, mehatronike ali strojništva

M15

Upravljanje naprav in procesov v industriji

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije, biotehnologije, elektrotehnike, mehatronike, strojništva ali fizike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije, biotehnologije, elektrotehnike, mehatronike, strojništva ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba iz kemije, elektrotehnike, mehatronike ali strojništva