B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: VOZNIK/SPI/2011

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Blagovni tokovi

obvezno

102

5

M2

Varnost v cestnem prometu in ekologija

obvezno

170

8

M3

Informatika v prometu

obvezno

102

5

M4

Cestnoprometna infrastruktura in regulacija

obvezno

170

8

M5

Transportna in manipulativna sredstva

obvezno

102

5

M6

Prometna geografija

obvezno

102

5

M7

Podjetništvo

obvezno

102

5

M8

Potniški prevozi

obvezno

102

5

M9

Tovorni prevozi

obvezno

102

5

M10

Specifični prevozi blaga

izbirno

40

2

M11

Rent-a-car prevozi

izbirno

40

2

Skupaj B

 

1094

53

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

614

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

36

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

586

29

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2731

136

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1526

60

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2891

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3803

178

Zaključni izpit
(storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: udeleženec izobraževanja odraslih izbere enega izmed modulov M10 do M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazbe iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine ali sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Blagovni tokovi

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz prometa ali logistike

M2

Varnost v cestnem prometu in ekologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije prometa

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz prometa ali logistike

M3

Informatika v prometu

učitelj

visokošolska izobrazba iz  tehnologije prometa, logistike ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz prometa ali logistike

M4

Cestno prometna infrastruktura in regulacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz prometa ali logistike

M5

Transportna in manipulativna sredstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije prometa

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz prometa ali logistike

M6

Prometna geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz prometa ali logistike

M7

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije prometa, logistike ali ekonomije  

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz prometa ali ekonomije 

M8

Potniški prevozi

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz prometa ali logistike

M9

Tovorni prevozi

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz  prometa ali logistike

M10

Specifični prevozi blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz  prometa ali logistike

M11

Rent-a-car prevozi

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz  prometa ali logistike