B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TAPETNIK/SPI/2009

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3 

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6 

Družboslovje

obvezno

132

6

P7 

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Osnove lesarstva

obvezno

125

5

M2

Prevlečni materiali

obvezno

125

7

M3

Polnila

obvezno

125

7

M4

Nizko blazinjenje

obvezno

70

3

M5

Visoko blazinjenje

obvezno

136

7

M6

Posteljni vložki

obvezno

150

7

M7

Obnavljanje blazinjenega pohištva z umetnimi polnili

obvezno

178

10

M8

Snovanje izdelka

obvezno

164

9

Skupaj B

 

1073

55

Od tega za praktično izobraževanje:

C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

827

33

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

37

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

7

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

582

25

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2706

134

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1739

70

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2866

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3778

178

Zaključni izpit (izdelek in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega po dročja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine ali sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Osnove lesarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave mizarskih izdelkov in stavbnega pohištva

M2

Prevlečni materiali

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave tapetniških izdelkov

M3

Polnila

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave tapetniških izdelkov

M4

Nizko blazinjenje

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave tapetniških izdelkov

M5

Visoko blazinjenje

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave tapetniških izdelkov

M6

Posteljni vložki

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave tapetniških izdelkov

M7

Obnavljanje blazinjenega pohištva z umetnimi polnili

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave tapetniških izdelkov

M8

Snovanje izdelka

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave tapetniških izdelkov