B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: Strojni mehanik/SPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezno

­99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezno

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezno

66

3

M4

Organizacija in poslovanje

obvezno

66

3

M5

Obdelava materiala

obvezno

164

8

M6

Fluidna tehnika in krmilja

obvezno

132

7

M7

Montaža in vzdrževanje strojev

obvezno

230

12

M8

Spajanje

obvezno

132

7

M9

Vzdrževanje inštalacij na strojih

izbirno

130

6

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov

izbirno

130

6

M11

Transport, montaža in zaščita delov in konstrukcij

izbirno

130

6

M12

Vezava električnih tokokrogov

izbirno

130

6

Skupaj B

 

1085

53

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

37

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

7

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

 

 

576

27

Skupaj pouka (A+B+E)

2712

134

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

1567

67

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2872

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

3784

178

Zaključni izpit / Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

 

111

 

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

24

Število tednov interesnih dejavnosti

5

Skupno število tednov izobraževanja

111

Pojasnila k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli:
Šola oziroma dijak izbere enega izmed štirih izbirnih strokovnih modulov M9 do M12.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanja s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike, kemije ali biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike, kemije ali biologije ali drugih predmetov s fizikalnega, kemijskega ali biološkega predmetnega področja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije, zgodovine ali sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, mehatronike ali tehnike 

M2

Materiali in obdelave v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, metalurgije ali tehnike

učitelj praktičnega pouka

  • višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali metalurgije ali
  • visokošolskega izobraževanja tehnike z delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja strojev in/ali krmilno regulacijskih sistemov v proizvodnih procesih

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

   M4

Organizacija in poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, organizacije ali ekonomije

M5

Obdelava materiala

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M6

Fluidna tehnika in krmilja

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

  • višješolskega ali visokošolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike ali
  • visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali tehnike z delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja strojev in/ali krmilno regulacijskih sistemov v proizvodnih procesih

M7

Montaža in vzdrževanje strojev

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike z delovnimi izkušnjami na področju montaže in vzdrževanja strojev v proizvodnih procesih

M8

Spajanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M9

Vzdrževanje inštalacij na strojih

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, mehatronike, elektrotehnike z delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja strojev in/ali krmilno regulacijskih sistemov v proizvodnih procesih

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, metalurgije, fizike ali tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja strojništva, mehatronike ali elektrotehnike z delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja strojev in/ali krmilno regulacijskih sistemov v proizvodnih procesih

M11

Transport, montaža in zaščita delov in konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M12

Vezava električnih tokokrogov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, tehnike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike ali visokošolskega izobraževanja tehnike ali fizike z delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja strojev in/ali krmilno regulacijskih sistemov v proizvodnih procesih