B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR/SPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Družboslovje

obvezno

132

6

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezni

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezni

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezni

66

3

M4

Organizacija in poslovanje

obvezni

66

3

M5

Osnove oblikovanja materialov

obvezni

99

5

M6

CNC programiranje

obvezni

99

5

M7

Avtomatizacija strojev in naprav

obvezni

99

5

M8

Oblikovanje materialov

izbirni

235

12

M9

Posebne obdelave

izbirni

235

12

M10

Orodja in priprave za množično proizvodnjo

izbirni

235

12

M11

Sestavljanje in preizkušanje orodij

izbirni

235

12

Skupaj B

 

1064

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

40

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

591

26

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2706

132

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1567

70

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2866

138

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3778

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli: Šola oziroma dijak izbere 2 izmed 4 izbirnih strokovnih  modulov M8 do M11

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJA IZVAJALCEV

 

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije, sociologije

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike, biologija ali kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali biologije ali kemije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednješolska  izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

M2

Materiali in obdelave v poklicu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M4

Organizacija in poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali organizacije dela ali ekonomije

M5

Osnove oblikovanja materialov

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M6

CNC programiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M7

Avtomatizacija strojev in naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M8

 

Oblikovanje materialov

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M9

Posebne obdelave
Orodja in priprave za množično proizvodnjo

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M10

Orodja in priprave za množično proizvodnjo

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M11

Sestavljanje in preizkušanje orodij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva