B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE/SPI/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3 

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6 

Družboslovje

obvezno

132

6

P7 

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

 

B – Strokovni moduli

M1

Gradbeništvo

obvezno

198

10

M2

Osnovna gradbena tehnologija

obvezno

165

8

M3

Strokovno risanje

obvezno

99

4

M4

Suhomontažna gradnja

obvezno

455

22

M5

Izolacije

izbirno

65

4

M6

Zidanje

izbirno

65

4

M7

Ometi

izbirno

65

4

M8

Lesene konstrukcije

izbirno

65

4

M9

Montažni odri

izbirno

65

4

M10

Pleskarska dela

izbirno

65

4

Skupaj B

 

1047

52

Od tega:

C - Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

640

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

40

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

526

26

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2624

132

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1552

70

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2784

138

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3696

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli: dijak izbere dva izmed strokovnih modulov od M5 do M10.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega po dročja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine ali sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Gradbeništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz gradbeništva

M2

Osnovna gradbena tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz gradbeništva

M3

Strokovno risanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

M4

Suhomontažna gradnja

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz gradbeništva

M5

Izolacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz gradbeništva

M6

Zidanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz gradbeništva

M7

Ometi

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz gradbeništva

M8

Lesene konstrukcije

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture, gradbeništva ali lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz gradbeništva ali lesarstva

M9

Montažni odri

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz gradbeništva

M10

Pleskarska dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz gradbeništva