B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: FRIZER /SPI/2009

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3 

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6 

Družboslovje

obvezno

132

6

P7 

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Frizerstvo

obvezno

823

38

M2

Manikira

obvezno

70

5

M3

Ličenje

obvezno

90

5

M4

Lasničarstvo

obvezno

32

3

M5

Lasni ortopedski izdelki

izbirno

32

3

M6

Izzivi v frizerstvu

izbirno

32

3

M7

Multimedije

izbirno

32

3

Skupaj B

 

1047

54

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

37

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

7

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

526

26

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2624

134

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1567

67

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2784

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3696

178

Zaključni izpit (storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: dijak izbere en modul izmed M5 – M7.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ do 53 tednov. 

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošno izobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Frizerstvo

učitelj

 

visokošolska izobrazba iz biologije ali kemije

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike ali sociologije ali komunikologije

visokošolska izobrazba iz informatike

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

učitelj praktičnega pouka

 

srednješolska izobrazba s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega predmetnega področja

M2

Manikira

učitelj

 

visokošolska izobrazba iz biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

 

srednješolska izobrazba s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M3

Ličenje

učitelj

 

visokošolska izobrazba iz biologije ali kemije

 

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

učitelj praktičnega pouka

 

srednješolska izobrazba s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M4

Lasničarstvo

učitelj praktičnega pouka

 

srednješolska izobrazba s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M5

Lasni ortopedski izdelki

učitelj praktičnega pouka

 

srednješolska izobrazba s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M6

Izzivi v frizerstvu

učitelj praktičnega pouka

 

srednješolska izobrazba s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M7

Multimedije

učitelj

 

visokošolska izobrazba iz multimedije ali informatike ali iz elektrotehniškega področja