B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ELEKTRIKAR/SPI/ DV/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število
ur

Število
kreditnih
točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I, II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4 

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7 

Naravoslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija

obvezno

100

4

M2

Poslovanje in organizacija

obvezno

75

3

M3

Tehniško komuniciranje

obvezno

150

6

M4

Izdelava električnih tokokrogov in instalacij

obvezno

244

11

M5

Električne in krmilne naprave

obvezno

225

10

M6

Delovanje elektroenergetskih sistemov

izbirno

64

3

M7

Priklopi električnih motorjev

izbirno

64

3

M8

Elektronski sklopi

izbirno

64

3

M9

Montaža inteligentnih inštalacij

izbirno

64

3

Skupaj B

 

858

37

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

75

3

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1520

60

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

173

9

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2295

112

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1595

63

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2455

118

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3975

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

66

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

40

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik – višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik – nižja raven.

Povečan obseg pouka za 2 uri tedensko zaradi specifične rabe učnega jezika za izvajanje na narodno mešanem območjuje že vključen v predmetnik.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo enega izmed strokovnih modulov od M6 do M9.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Madžarščina I, II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba  iz zgodovine, geografije ali sociologije

P7

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije, fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija

 učitelj

znanja s področja ekonomije, informatike, računalništva, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoka poslovna šola

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja ekonomije, informatike, računalništva, organizacije dela, upravljanja, poslovanja ali strojepisja in stenografije na najmanj višješolski ravni

M2

Poslovanje in organizacija

 učitelj

znanja s področja ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja ekonomije ali organizacije dela na najmanj višješolski ravni

M3

Tehniško komuniciranje

učitelj

znanja s področja računalništva, elektrotehnike, mehatronike ali strojništva

učitelj praktičnega  pouka

znanja s področja računalništva, elektrotehnike, mehatronike ali strojništva

M4

Izdelava električnih tokokrogov in instalacij

učitelj

znanja s področja iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

M5

Električne in krmilne naprave

učitelj

znanja s področja iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

M6

Delovanje elektroenergetskih sistemov

učitelj

znanja s področja elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike energetike na najmanj višješolski ravni

M7

Priklopi električnih motorjev

učitelj

znanja s področja elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike energetike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M8

Elektronski sklopi

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike elektronike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M9

Montaža inteligentnih inštalacij

učitelj

znanja s področja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni