A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega  programa: BOLNIČAR - NEGOVALEC
1.2. naziv poklicne izobrazbe:  Bolničar-negovalec/ bolničarka-negovalka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da: