SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

Enoličen ID: 865256 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL