B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GEOTEHNIK/ PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

80

4

P10

Kemija

obvezno

40

2

P12

Informatika

obvezno

60

3

P13

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1238

60

B – Strokovni moduli

M1

Sanacija in rekultivacija rudarskih prostorov

obvezno

102

4

M2

Trajnostni razvoj in racionalna raba energije

obvezno

102

5

M3

Zračenje in odvodnjavanje objektov izdelanih z rudarskimi deli

obvezno

136

7

M4

Rudarsko geodetska merjenja

obvezno

204

11

M5

Raziskovanje zemljin in hribin

obvezno

68

3

M6

Predelava mineralnih surovin

izbirno

136

7

M7

Izvajanje jamskega transporta in pridobivanja

izbirno

136

7

M8

Geotehnične meritve in laboratorijski preizkusi zemljin, hribin in materialov

izbirno

136

7

Skupaj B

 

748

37

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

204

9

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

4

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

256

11

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2242

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

280

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2338

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2414

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

  3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak lahko izbere med naslednjimi strokovnimi moduli:M6 ali M7 ali M8.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

 

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Sanacija in rekultivacija rudarskih prostorov

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, geologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M2

Trajnostni razvoj in racionalna raba energije

učitelj

visokošolska izobrazba rudarstva ali geotehnologije, pa tudi visokošolska izobrazba iz geologije, geografije, strojništva, elektrotehnike, kemije ali biologije

M3

Zračenje in odvodnjavanje objektov izdelanih z rudarskimi deli

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, geologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M4

Rudarsko geodetska merjenja

učitelj

visokošolska izobrazba rudarstva ali geotehnologije

M5

Raziskovanje zemljin in hribin

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije ali geologije

M6

Predelava mineralnih surovin

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, geologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M7

Izvajanje jamskega transporta in pridobivanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M8

Geotehnične meritve in laboratorijski preizkusi zemljin, hribin in materialov

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije, geologije, gradbeništva, strojništva ali fizike

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije