NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: POMOČNIK KONFEKCIONARJA

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

POZNAVANJE TEKSTILIJ

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

70

 

70

3.

34

 

34

skupaj

174

 

174


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • spoznajo različne tekstilne izdelke,

 • naučijo se prepoznati različne tekstilije,

 • znajo uporabiti tekstilije za določen izdelek,

 • spoznajo ustrezne surovine za tekstilne izdelke,

 • spoznajo postopke izdelave tekstilnih izdelkov,

 • spoznajo ustrezne postopke za uporabno vrednost tekstilij,

 • usposobijo se za samostojno in natančno delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. Letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Uvod

  Dijak:

  Dijak:

   

 • poznavanje različnih tekstilnih izdelkov;

 • nastanek različnih tekstilnih izdelkov;

 • prepozna tkanine, pletenine, vlaknovine, preje in vlakna;

 • informativno spozna nastanek tkanine, pletenine, vlaknovine in preje;

 • pridobi si sposobnost komuniciranja;

 •  

  Tekstilije za telesno perilo

   

   

   

 • tkanine za telesno perilo in njihova uporaba;

 • nastanek tkanin;

 • značilnosti tkanin;

 • pletenine za telesno perilo in njihova uporaba;

 • nastanek pletenin;

 • značilnosti pletenin;

 • postopki plemenitenja tekstilij;

 • za telesno perilo;

 • surovine za izdelavo tekstilij za telesno perilo;

 • prepozna najpomembnejše tkanine za telesno perilo (popelin, batist, barhent, flanela, panama, tetra );

 • prepozna najpogosteje uporabljene pletenine za telesno perilo (trikotažo);

 • spozna značilnosti tkanin in pletenin;

 • loči tkanino in pletenino;

 • spozna nastanek prej in tkanin;

 • spozna nastanek pletenin;

 • spozna bombažna in umetna celulozna vlakna;

 • usposobi se za samostojno delo;

 •  

 • lastnosti tekstilij za telesno perilo;

 • vzdrževanje tekstilij za telesno perilo;

 • spozna značilne plemenitilne postopke tekstilij za telesno perilo

 • spozna bistvene lastnosti tekstilij za telesno perilo, pomembne za vzdrževanje

 • pridobi si sposobnost ustvarjalne uporabe znanja

 •  

   

  2. Letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Tekstilije za lažja oblačila

  Dijak:

  Dijak:

   

 • tkanine za lažja oblačila in njihova uporaba;

 • postopki plemenitenja tekstilij za lažja oblačila;

 • surovine za izdelavo tekstilij za lažja oblačila;

 • lastnosti tekstilij za lažja oblačila;

 • vzdrževanje tekstilij za lažja oblačila;

 • prepozna najpomembnejše tkanine za lažja oblačila (saten, brokat, taft, krep, deftin, modna tiskanina);

 • spozna značilne plemenitilne postopke tekstilij za lažja oblačila;

 • spozna svilena in pomembnejša sintetična vlakna;

 • spozna bistvene lastnosti tekstilij za lažja oblačila, pomembne za vzdrževanje;

 • razvije pravilen odnos do varovanja okolja;

 •  

  Tekstilije za moške obleke in ženske kostime

   

   

 • tkanine za moške obleke in ženske kostime ter njihova uporaba;

 • prepozna najpomembnejše tkanine za moške obleke in ženske kostime (česanka, pepita, škotski karo, žameti in pliši);

 • pridobi si natančnost pri vzdrževanju tekstilnih izdelkov;

 •  

 • pletenine za gornja oblačila;

 • postopki plemenitenja tekstilij za moške obleke in ženske kostime;

 • surovine za izdelavo tekstilij za moške obleke in ženske kostime;

 • lastnosti tekstilij za moške obleke in ženske kostime;

 • vzdrževanje tekstilij za moške obleke in ženske kostime;

 • spozna značilne plemenitilne postopke tekstilij za moške obleke in ženske kostime;

 • spozna volnena vlakna;

 • spozna bistvene lastnosti tekstilij za moške obleke in ženske kostime, pomembne za vzdrževanje;

 •    

  Tekstilije za zimske in dežne plašče

     

 • tkanine za zimske in dežne plašče ter njihova uporaba;

 • postopki plemenitenja tekstilij za zimske in dežne plašče;

 • surovine za izdelavo tekstilij za zimske in dežne plašče;

 • lastnosti tekstilij za zimske in dežne plašče;

 • vzdrževanje tekstilij za zimske in dežne plašče;

 • prepozna najpomembnejše tkanine za zimske in dežne plašče (bukle, loden, ribji keper, deftin,velur,balonska svila);

 • spozna značilne plemenitilne postopke tekstilij za zimske in dežne plašče;

 • spozna bistvene lastnosti tekstilij za zimske in dežne plašče, pomembne za vzdrževanje;

 •    

  3.Letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Podloge

  Dijak:

  Dijak:

   

 • vrste  podlog;

 • značilnosti podlog;

 • surovine za izdelavo podlog;

 • lastnosti podlog;

 • vzdrževanje podlog;

 • prepozna najpogosteje uporabljene podloge (atlas ali saten, taft, keprove podloge, žepovina);

 • spozna značilnosti in surovine za izdelavo podlog;

 • spozna lastnosti podlog, pomembne za vzdrževanje;

 •    

  Medvloge

       

 • vrste medvlog;

 • nastanek medvlog;

 • lastnosti medvlog;

 • uporaba medvlog;

 • prepozna najpogosteje uporabljene medvloge;

 • spozna značilnosti in nastanek medvlog;

 • spozna bistvene lastnosti in uporabo medvlog;

 •    

  Tekstilije za posteljno in kuhinjsko perilo

     

 • značilne tkanine za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • surovine za izdelavo tekstilij za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • lastnosti in vzdrževanje tekstilij za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • prepozna najpogosteje uporabljene tkanine za posteljno in kuhinjsko perilo (brisače, damast, flanela, inlet, posteljni kreton, platna);

 • spozna lastnosti tekstilij za posteljno in kuhinjsko perilo, pomembne za vzdrževanje;

 •    

  Ostale tekstilije

       

 • tkanine za dekoracijo;

 • preproge;

 • tkanine za šport in rekreacijo;

 • pozamenti;

 • tkanine za posebne namene.

 • informativno spozna ostale tkanine;

 • prepozna pozamente in njihovo uporabo;

 •    

  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

 • Zoja Bojkovska-Bedrač: Poznavanje tekstilij, Ljubljana 1991

 • Tekstilni priročnik, Maribor 1986

 • Tekstilni leksikon, ur. Orešič, Ljubljana 1989

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • tekstilije za telesno perilo in lažja oblačila;

 • tekstilije za moške obleke in ženske kostime, za zimske in dežne plašče;

 • podloge in medvloge

 • tekstilije za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • Praktični pouk

  Šivanje na tkanino.

  Industrijska izdelava enostavnih izdelkov:

 • robljenje prtov in serviet,

 • šivanje posteljnega perila,

 • šivanje predpasnikov.

  Krojenje in šivanje nepodloženega  in podloženega ravnega krila, otroške bluzice, spalne srajce, pižame, ženske bluze, enostavnih ženskih hlač.

 • tekstilije za telesno perilo in lažja oblačila;

 • tekstilije za moške obleke in ženske kostime, za zimske in dežne plašče;

 • podloge in medvloge

 • tekstilije za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • Oblačilna tehnologija

 • likanje,

 • medvloge.