SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SPLOŠNE GIMNAZIJE

Št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list RS, št.

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

Gimnazija

54/98 in
12/11

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

2.

Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI)

54/98

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

3.

Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (IS)

54/98

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

4.

Dvojezična slovensko madžarska gimnazija

54/98

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

5.

Klasična gimnazija

 

54/98

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI STROKOVNE GIMNAZIJE

Št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list RS, št.

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževan

1.

Ekonomska gimnazija

54/98 in
12/11

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

2.

Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri  (SI)

54/98

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

3.

Tehniška gimnazija

54/98

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

4.

Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI)

54/98

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

5.

Umetniška gimnazija

54/98

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

 

5/00 16.12.1999

6.

Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI)

    • Glasbena smer

111/00

26. seja, 18.3.1999 in
37. seja 6.7.2000