SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Iz opomb v seznamu predmetov je razvidno ali je posamezni katalog znanja predviden za štiriletni izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja ali za dveletni izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja.

SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje

Dodatne informacije posredujejo predmetne skupine Zavoda RS za šolstvo www.zrss.si

ZAP. ŠT.

NAZIV PREDMETA

ŠTEVILO UR

OPOMBA

ZAČETEK IZVAJANJA S ŠOLSKIM LETOM

IZVAJANJE SE IZTEČE

1

BIOLOGIJA

68/105/140/170

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: v obsegu 68 ur je predviden še dodatni izbirni sklop Primerjava strukture in funkcije živih bitij

2007/2008

 

2

DRUGI TUJI JEZIK

30 do 270

SSI in PTI

2007/2008

 

3

FIZIKA

68

SSI in PTI

2007/2008

 

4

FIZIKA

105

SSI in PTI

2008/2009

 

5

FIZIKA

136

SSI in PTI; za programe s področja mehatronike

2007/2008

 

6

FIZIKA

140

SSI in PTI

2008/2009

 

7

GEOGRAFIJA

68

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: predvidene so še dodatne izbirne vsebine v obsegu 68 ur

2007/2008

 

8

GEOGRAFIJA

68

SSI in PTI; prilagojen za dvojezično slovensko-madžarsko izvajanje

2008/2009

 

9

GEOGRAFIJA

68

SSI in PTI; prilagojen za izvajanje v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri

2008/2009

 

10

INFORMATIKA

68

PTI

2007/2008

 

11

ITALIJANŠČINA

 

SSI in PTI; kot drugi jezik za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

2010/2011

 

11a

ITALIJANŠČINA

do 408

SSI in PTI; kot drugi jezik za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

2007/2008

31.8.2013 (SSI) in 31.8.2011 (PTI)

12

ITALIJANŠČINA

487

SSI; materni jezik

2009/2010

 

13

ITALIJANŠČINA

487

SSI; materni jezik (prevod)

2009/2010

 

14

ITALIJANŠČINA

175 do 280

PTI; materni jezik (prevod)

2003/2004

 

15

ITALIJANŠČINA

175 do 280

PTI; materni jezik

2003/2004

 

16

KEMIJA

68

SSI in PTI

2007/2008

 

17

KEMIJA

105

SSI in PTI

2008/2009

 

18

KEMIJA

170

SSI in PTI; za programe biotehniškega področja

2007/2008

 

19 KOMUNIKACIJA 272 SSI; Ekonomski tehnik (GIB)    

20

MADŽARŠČINA I

SSI 487
PTI 276

SSI in PTI materni jezik

2012/2013

 

20a

MADŽARŠČINA

490

SSI; materni jezik

2001/2002

 31.8. 2015

20b

MADŽARŠČINA

207

PTI;materni jezik

2004/2005

 31.8.2013

21

MADŽARŠČINA I

SSI 487
PTI 276

SSI in PTI materni jezik (prevod)

2012/2013

 

21a

MADŽARŠČINA

490

SSI; materni jezik (prevod)

2001/2002

 31.8. 2015

21b

MADŽARŠČINA

207

PTI;materni jezik (prevod)

2004/2005

 31.8.2013

22

MADŽARŠČINA II

SSI 487
PTI 276

SSI in PTI drugi jezik

2012/2013

 

22a

MADŽARŠČINA

487

SSI; drugi jezik

2001/2002

 31.8. 2015

22b

MADŽARŠČINA

207

PTI;drugi jezik

2004/2005

31.8.2013

23

MADŽARŠČINA II

SSI 487
PTI 276

SSI in PTI drugi jezik (prevod)

2012/2013

 

23a

MADŽARŠČINA

487

SSI; drugi jezik (prevod)

2001/2002

 31.8. 2015

23b

MADŽARŠČINA

207

PTI;drugi jezik (prevod)

 

31.8.2013 

24

MATEMATIKA

206 do 242

PTI

2007/2008

 

25

MATEMATIKA

383 do 408

SSI

2007/2008

 

26

PSIHOLOGIJA

68

SSI in PTI

2007/2008

 

27

SLOVENŠČINA

 

SSI

2011/2012

 

27a

SLOVENŠČINA

476

SSI

2007/2008

31.8.2014 (SSI)

28

SLOVENŠČINA

276

PTI

 

 

29

SLOVENŠČINA

487, 276

SSI in PTI; drugi jezik

2011/2012

 

29a

SLOVENŠČINA

420

SSI; drugi jezik

1999/2000

31.8.2014

30

SOCIOLOGIJA

68

SSI in PTI

2007/2008

 

31

ŠPORTNA VZGOJA

340

SSI in PTI

2010/2011

 

31a

ŠPORTNA VZGOJA

do 340

SSI in PTI

2007/2008

31.8.2013 (SSI) in 31.8.2011 (PTI)

32

TUJI JEZIK

 

SSI in PTI

2011/2012

 

32a

TUJI JEZIK

do 408

SSI in PTI

2007/2008

31.8.2014 (SSI) in 31.8.2012 (PTI)

33

UMETNOST

68

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: izvajajo se vsi trije 34-urni sklopi v skupnem obsegu 102 uri

2007/2008

 

34

UMETNOST

68

SSI in PTI; prilagojen za dvojezično slovensko-madžarsko izvajanje

2008/2009

 

35

UMETNOST

68

SSI in PTI; prilagojen za izvajanje v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri

2008/2009

 

36

ZGODOVINA

103

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: predvideni so še izbirni sklopi v obsegu 33 ur

2007/2008

 

37

ZGODOVINA

103

SSI in PTI; prilagojen za dvojezično slovensko-madžarsko izvajanje

2008/2009

 

38

ZGODOVINA

103

SSI in PTI; prilagojen za izvajanje v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri

2008/2009