SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

RAČUNALNIKAR (IS)

Enoličen ID: 406427 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL