SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

RAČUNALNIKAR

Enoličen ID: 830004 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL