UČNI NAČRTI ZA GIMNAZIJE

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI
NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Navajamo izobraževalni program gimnazije, za katero učni načrt (kurikulum) velja. Pri vrsti predmeta (obvezni, izbirni, matura) je napisano tudi maksimalno število ur, za katere je pripravljen učni načrt.

Pri izvedbi pa je glede na vrsto predmeta potrebno upoštevati število ur določeno s predmetnikom za ustrezni izobraževalni program gimnazije.

Dodana je tudi informacija o šolskem letu, s katerim se začne uvajanje posodobljenih učnih načrtov za gimnazijski program za generacijo, ki se je vpisala v prvi letnik gimnazije z navedenim šolskim letom. Ti učni načrti nato postopoma v višjih letnikih nadomeščajo ustrezne doslej veljavne učne načrte.

UVAJANJE S ŠOLSKIM LETOM 2010/2011

Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Obvezni/izbirni (število ur)

Izobraževalni program gimnazije

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

BIOTEHNOLOGIJA

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2.

DRAMSKO - GLEDALIŠKA SMER

 

umetniška gimnazija (dramsko-gledališka smer)

128. seja,
17.12.2009

Zgodovina in teorija drame in gledališča

obvezni maturitetni predmet (280 ur)

Umetnost giba

obvezni strokovni predmet (280 ur)

Umetnost govora

obvezni strokovni predmet (280 ur)

Video in film

obvezni strokovni predmet (70 ur)

Druge oblike samostojnega dela:

 

- Dramsko gledališka delavnica

(315 ur)

- Inštrument z osnovami teorije glasbe

(70 ur)

- Zvočno – glasbena delavnica

(70 ur)

- Impro delavnica

(175 ur)

- Video – filmska delavnica

(140 ur)

- Gibalna delavnica

(175 ur)

- Likovna delavnica

(140 ur)

3.

ELEKTRONIKA

izbirni strokovni predmet (210)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

4.

ELEKTROTEHNIKA

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

5.

GRADBENIŠTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

131. seja, 15.4.2010

6.

KMETIJSTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

7.

LABORATORIJSKE VAJE
Biotehnologija

(210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

8.

LABORATORIJSKE VAJE
Elektrotehnika in elektronika

(210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

9.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (gradbeniški modul)

(210 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

10.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (lesarski modul)

(140 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

11.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (osnovni modul)

(70 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

12.

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in gradbeništvo

(210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

13.

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in strojništvo

(210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

14.

LABORATORIJSKE VAJE
Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja

(210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

15.

LESARSTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

16.

LIKOVNA SMER

 

umetniška gimnazija (likovna smer)

128. seja,
17.12.2009

Likovna teorija

obvezni strokovni predmet (210 ur)
maturitetni predmet (280 ur)

Predstavitvene tehnike

obvezni strokovni predmet (140 ur)
izbirni strokovni predmet (70 ur)

Bivalna kultura

obvezni strokovni predmet (280 ur)

Risanje in slikanje

(420 ur)

Plastično oblikovanje

obvezni strokovni predmet (70 ur)

Osnove varovanja dediščine

(70 ur)

17.

MATERIALI
(gradbeniški modul)

izbirni strokovni maturitetni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

18.

MATERIALI
(lesarski modul)

izbirni strokovni maturitetni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

19.

MATERIALI
(osnovni modul)

izbirni strokovni maturitetni predmet (70 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

20.

MEHANIKA

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

21.

MIKROBIOLOGIJA

izbirni strokovni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

22.

OPISNA GEOMETRIJA

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

131. seja, 15.4.2010

23.

RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

24.

RAČUNALNIŠTVO

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

25.

STROJNIŠTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

UVAJANJE S ŠOLSKIM LETOM 2008/2009

Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Obvezni/izbirni (število ur)

Izobraževalni program gimnazije

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

ANGLEŠČINA

obvezni ali izbirni predmet in matura (420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2.

BIOLOGIJA

obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

3.

BIOLOGIJA

obvezni predmet (140/175/ 280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

klasična, strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

4.

EKONOMIJA

ekonomska gimnazija:
obvezni predmet in matura (385 ur)
splošna gimnazija:
izbirni predmet in matura (280 ur)

splošna, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

5.

ZGODOVINA (Ekonomska zgodovina)

izbirni predmet (35 ur)

strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

6.

FILOZOFIJA

obvezni, izbirni predmet, matura (70/105/210 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

7.

FIZIKA

obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

8.

FIZIKA

obvezni predmet (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

klasična gimnazija, strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

9.

FRANCOŠČINA

obvezni ali izbirni predmet  (420 ur)
matura (predvidene dodatne ure)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

10.

GEOGRAFIJA

obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)

splošna, klasična, ekonomska gimnazija

110. seja, 14.2.2008

11.

GEOGRAFIJA

obvezni predmet (105-140 ur)

strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

12.

GLASBA

obvezni predmet (70 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

13.

INFORMATIKA

obvezni predmet (70 ur)
izbirni predmet (210 ur)
matura  (70 + 210 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

14.

ITALIANO (lingua materna)

Materia obbligatoria ed esame di maturitá (560 ore)

Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana sul territorio nazionalmente misto dell’Istria slovena

110. seja, 14.2.2008

15.

ITALIJANŠČINA (materinščina)

obvezni predmet, matura (560 ur)

gimnazija z italijanskim učnim jezikom
na narodno mešanem območju v slovenski Istri

110. seja, 14.2.2008

16.

ITALIJANŠČINA (kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre)

obvezni, izbirni, matura (420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija
kot tuji jezik

110. seja, 14.2.2008

obvezni, matura (350 ur)

kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
splošna gimnazija

obvezni, matura (420 ur)

kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
strokovna gimnazija

17.

KEMIJA

obvezni predmet   (210  ur)
izbirni predmet  (3 x 35  ur)
matura  (105 + 35 ur)

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

18.

KEMIJA

obvezni predmet  (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

klasična, strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

19.

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE

 

splošna, klasična in strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

20.

LATINŠČINA

obvezni predmet , izbirni predmet,  matura (455 ur)

splošna, klasična gimnazija

110. seja, 14.2.2008

21.

LIKOVNA UMETNOST (umetnostna zgodovina in likovno snovanje)

likovno snovanje: obvezni, izbirni predmet (35 ur)
umetnostna zgodovina: obvezni, izbirni predmet (35 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

22.

MAGYAR NYELV (mint anyanyelv)

Kötelező tantárgy, érettségi (560 óra)

Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium

110. seja, 14.2.2008

23.

MAGYAR NYELV (mint második nyelv)

Kötelező tantárgy, érettségi (490 órara)

Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium

110. seja, 14.2.2008

24.

MADŽARŠČINA  (materinščina)

obvezni predmet, matura (560 ur)

dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija

110. seja, 14.2.2008

25.

MADŽARŠČINA  (drugi jezik)

obvezni predmet, matura (490 ur)

dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija

110. seja, 14.2.2008

26.

MATEMATIKA

obvezni predmet in matura (560 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

27.

NEMŠČINA

obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

28.

OKOLJSKA VZGOJA

kroskurikularno tematsko področje

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

29.

PODJETNIŠTVO

obvezni predmet (315)

ekonomska gimnazija

110. seja, 14.2.2008

30.

POSLOVNA  INFORMATIKA

obvezni, izbirni predmet (105, 70, 35)

ekonomska gimnazija

110. seja, 14.2.2008

31.

PSIHOLOGIJA (70 ur)

obvezni predmet (70 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

32.

PSIHOLOGIJA (280 ur)

obvezni predmet in matura (280 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

33.

RUŠČINA

obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

34.

SLOVENŠČINA  (materinščina)

obvezni predmet in matura (560 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

35.

SLOVENŠČINA

 

dvojezična slovensko-madžarska gimnazija

114. seja, 12.6.2008

36.

SLOVENŠČINA

 

gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

114. seja, 12.6.2008

37.

SOCIOLOGIJA

obvezni, izbirni predmet, matura (70/210 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

38.

ŠPANŠČINA

obvezni ali izbirni predmet in matura (70 – 420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

39.

ŠPORTNA VZGOJA

obvezni predmet (420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

40.

ŠPORTNA  VZGOJA
ŠPORTNI ODDELKI GIMNAZIJE

obvezni predmet 735 - 840 ur
1. – 3. letnik po 210 ur (6 ur na teden)
4. letnik 105 do 210 ur (3 do 6 ur na teden)

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

41.

UMETNOSTNA ZGODOVINA (Umetnost na Slovenskem)

izbirni predmet (2 x 35 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

42.

UMETNOSTNA ZGODOVINA

matura (280 ur)

splošna, klasična gimnazija

110. seja, 14.2.2008

43.

ZGODOVINA

obvezni predmet  (280 ur)

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

44.

ZGODOVINA

obvezni predmet (280 ur)

splošna gimnazija - gimnazija z italijanskim učnim jezikom

111. seja, 28.2.2008

45.

ZGODOVINA

obvezni predmet (280 ur)

splošna gimnazija - prilagoditev za madžarsko manjšino

114. seja, 12.6.2008

46.

ZGODOVINA

obvezni predmet (350 ur)

klasična gimnazija

111. seja, 28.2.2008

47.

ZGODOVINA

obvezni predmet (210 ur)

strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

UVAJANJE S ŠOLSKIM LETOM 2005/2006


Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Obvezni/izbirni (število ur)

Izobraževalni program gimnazije

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

KLJUNASTA FLAVTA

izbirni predmet (420 ur)

umetniška gimnazija (glasbena smer)

76. seja, 3.3.2005

NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Z. Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Število ur

Izobraževalni program gimnazije

1

BALET (modul)
Klasični balet
Klasična podržka in repertuar
Sodobne plesne tehnike
Inštrument (klavir)
Zgodovina plesa
Stilni plesi
Karakterni plesi


1190
280
210
70
70
70
105

Umetniška gimnazija (plesna smer; modul: balet)

2

EKONOMSKA GEOGRAFIJA

35

Ekonomska gimnazija

3

GLASBENI JEZIK
Glasbeni stavek
Svetovna glasbena kultura
Slovenska glasbena kultura

70

Gimnazija splošnega tipa+Klasična gimnazija

4

GLASBENI STAVEK (modul)

560

Umetniška gimnazija

5

GRŠČINA

350, 420

Klasična gimnazija

6

JAZZ-ZABAVNA GLASBA (modul)
Petje-inštrument
Sofeggio
Glasbeni stavek
Zgodovina glasbe
Klavir
Skupinska igra
Osnove improvizacije
Osnove aranžiranja


420
315
210
245
140
175
105
140

Umetniška gimnazija (glasbena smer; modul: jazz-zabavna glasba)

7

LIKOVNO SNOVANJE

210

Gimnazija splošnega tipa+Strokovna gimnazija

8

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Dvojezična slovensko-madžarska gimnazija

9

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina

35, 70

Klasična gimnazija

10

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Gimnazija (razen likovne smeri umetniške gimnazije)

11

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Ekonomska gimnazija+Tehniška gimnazija

12

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Gimnazija z italijanskim učnim jezikom

13

PEDAGOGIKA

70

Gimnazija splošnega tipa

14

PETJE-INŠTRUMENT (modul)
Pete-inštrument
Solfeggio
Glasbeni stavek
Zgodovina glasbe
Klavir
Komorna igra
Zbor-orkester
Dopolnilni inštrument


420
315
210
210
140
140
210
35

Umetniška gimnazija (glasbena smer; modul: petje-inštrument)

15

SODOBNI PLES (modul)
Sodobne plesne tehnike
Balet
Uporabna anatomija
Glasba
Zgodovina plesa in odrske umetnosti
Ustvarjalna delavnica


840
315
70
140
105
770

Umetniška gimnazija (plesna smer; modul: sodobni ples)

16

ŠTUDIJ OKOLJA

70, 105

Gimnazija

17

MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet (prevod)

18

MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet