B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK ZA ŠPORTNE ODDELKE V PROGRAMU GIMNAZIJA (SI) (š)

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Italijanščina

2

70

2

70

3

105

3

105

350

350

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

2

70

280

280

Športna vzgoja

6

210

6

210

6

210

3-6

105-210

735-840

 

Glasba

   

1.5

52

       

52+18*

 

Likovna umetnost

       

1.5

52

   

52+18*

 

Geografija

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Biologija

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Kemija

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Fizika

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Psihologija **

       

2

70

   

70

280

Sociologija **

   

2

70

       

70

280

Filozofija

           

2

70

70

280

Informatika

2

70

           

70

 

 

II - Izbirni predmeti

1

35

2

70

1-2

35-70

10-12

350-420

490-595

 

 

III - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III)

32

1210

34-35

1297

34-36

1297-1332

31-36

1115-1290

4919-5129

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

Delitev dijakov v skupine ter sodelovanje laborantov je enako kot v programu gimnazija.

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

** Psihologija ali sociologija se lahko izvaja ali v 2. ali 3. letniku.