SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

št. Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Sprejeto na SSPSI

Začetek izvajanja s šolskim letom

Nadomešča dosedanji program

1 Aranžerski tehnik (2)

53/08

105. seja, 15.2.2008 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Aranžerski tehnik (23/02)

2 Ekonomski tehnik (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Ekonomski tehnik (1/00)

3 Ekonomski tehnik (DV) (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Ekonomski tehnik DV (78/00)

4 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (35/00)

5 Ekonomski tehnik (IS) (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Ekonomski tehnik IS (78/00)

6 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (35/00)

7 Elektrotehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Elektrotehnik elektronik (52/03),
Elektrotehnik elektronik (SI) (52/03)

8 Farmacevtski tehnik (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Farmacevtski tehnik (12/01)

9 Fotografski tehnik

30/09

109. seja, 16.6.2008

2009/2010

Fotografski tehnik (35/00)

10 Gastronomija in turizem

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Gostinski tehnik (35/00), Turistični tehnik (35/00)

11 Geodetski tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Geodetski tehnik (12/01)

12 Geotehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Rudarski tehnik (1/00)

13 Gozdarski tehnik

55/07

95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Gozdarski tehnik (1/00)

14 Gradbeni tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Gradbeni tehnik (12/01)

15 Grafični tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Grafični tehnik (35/00)

16 Grafični tehnik (GLU, GJM)

30/09

114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Grafični tehnik gluhi (52/03)

17 Hortikulturni tehnik

55/07

95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Vrtnarski tehnik(35/00)

18 Kemijski tehnik

53/08

105. seja, 15.12.2008

2008/2009

Kemijski tehnik (1/00)

19 Kmetijsko-podjetniški tehnik

55/07

95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Kmetijski tehnik (44/00)

20 Kozmetični tehnik (3)

55/07 in 47/11

95. seja, 18.12.2006 in 130. seja, 6.5.2011

2007/2008

Kozmetični tehnik (1/00)

21

Ladijski strojni tehnik

110/10

124. seja, 9.7.2010

2011/2012

Ladijski strojni tehnik (SI) (69/98)

22 Lesarski tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Lesarski tehnik (1/00)

23 Logistični tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Prometni tehnik (69/98)

24 Medijski tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Medijski tehnik (35/00)

25 Medijski tehnik (GLU, GJM)

30/09

114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Medijski tehnik (52/03)

26 Naravovarstveni tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007 in
108. seja 9.5.2008

2008/2009

nov program

27 Okoljevarstveni tehnik

53/08

106. seja, 21.3.2008

2008/2009

nov program

28

Plovbni tehnik

110/10

124. seja, 9.7.2010

2011/2012

Plovbni tehnik (SI) (69/98)

29 Predšolska vzgoja

53/08

106. seja, 21.3.2008

2008/2009

Predšolska vzgoja (69/98)

30 Strojni tehnik (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Strojni tehnik (52/03)

31 Strojni tehnik (DV)

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Strojni tehnik DV (52/03)

32 Tehnik elektronskih komunikacij

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

nov program

33 Tehnik laboratorijske biomedicine (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Laboratorijski tehnik (1/00)

34

Tehnik mehatronike

5/11

127. seja, 21.12.2010

2011/2012

Tehnik mehatronike (82/06)

35

Tehnik oblikovanja

27/11

129. seja, 4.3.2011

2011/2012

Tehnik oblikovanja (82/06)

36

Tehnik optik (2)

53/08

105. seja, 15.12 2008 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Tehnik optik (69/98)

37 Tehnik računalništva

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Elektrotehnik računalništva (52/03)

38 Tehnik steklarstva (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

nov program

39 Tehnik varovanja (1)

53/08 in 110/10

105. seja, 15.2.2008 in
125. seja, 15.10.2010

2008/2009

nov program

40 Ustvarjalec modnih oblačil

55/07

95. seja, 18.12.2006

2007/2008

nov program

41 Veterinarski tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Veterinarski tehnik (1/00)

42 Zdravstvena nega (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Tehnik zdravstvene nege (1/00)

43 Zobotehnik (2)

53/08

105. seja, 15.12.2008 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Zobotehnik (12/01)

44 Živilsko prehranski tehnik

55/07

95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Živilski tehnik (1/00)

Pojasnilo:
(1) Tehnik varovanja (53/08, 110/10): Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 125. seji dne 15.10.2010 sprejel spremembo izobraževalnega programa v delu, ki določa znanja izvajalcev.

(2) Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 127. seji dne 21.12.2010 sprejel sklep, da se v predmetniku izobraževalnega programa spremenijo kreditne točke.

(3) Kozmetični tehnik (55/07, 47/11): Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 130. seji dne 6. 5. 2011 sprejel spremembo izobraževalnega programa v delu, ki določa znanja izvajalcev.

(4) Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 111. seji dne 28. 2. 2008 določil uporabo katalogov znanja za matematiko tudi v neprenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega, strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2014 (4)


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Ladijski strojni tehnik (SI)

69/98

31.8.2014

31.8.2016

Ladijski strojni tehnik (110/10)

2

Plovbni tehnik (SI)

69/98

31.8.2014

31.8.2016

Plovbni tehnik (110/10)

3

Tehnik mehatronike

82/06

31.8.2014

31.8.2016

Tehnik mehatronike (5/11)

4

Tehnik oblikovanja 82/06 31.8.2014 31.8.2016

Tehnik oblikovanja (27/11)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2013 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Grafični tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Grafični tehnik GLU, GJM (30/09)
2 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Medijski tehnik (GLU, GJM) (30/09)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2012 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Fotografski tehnik 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Fotografski tehnik (30/09)
2 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2011 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Aranžerski tehnik 23/02 31.8.2011 31.8.2013 Aranžerski tehnik (53/08)
2 Ekonomski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
3 Ekonomski tehnik (DV) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik DV (53/08)
4 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (53/08)
5 Ekonomski tehnik (IS) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik IS (53/08)
6 Ekonomski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
7 Elektrotehnik elektronik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
8 Elektrotehnik elektronik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
9 Elektrotehnik energetik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
10 Elektrotehnik računalništva 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik računalništva (53/08)
11 Elektrotehnik telekomunikacij 52/03 31.8.2011 31.8.2013  
12 Farmacevtski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Farmacevtski tehnik (53/08)
13 Geodetski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Geodetski tehnik (53/08)
14 Gostinski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
15 Gostinski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
16 Gradbeni tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Gradbeni tehnik (53/08)
17 Grafični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Grafični tehnik (53/08)
18 Kemijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Kemijski tehnik (53/08)
19 Laboratorijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik laboratorijske biomedicine (53/08)
20 Lesarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Lesarski tehnik (53/08)
21 Medijski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Medijski tehnik (53/08)
22 Predšolska vzgoja 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Predšolska vzgoja (53/08)
23 Prometni tehnik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
24 Prometni tehnik (SI) 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
25 Rudarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Geotehnik (53/08)
26 Strojni tehnik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
27 Strojni tehnik (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik DV (53/08)
28 Strojni tehnik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
29 Tehnik optik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik optik (53/08)
30 Tehnik zdravstvene nege 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
31 Tehnik zdravstvene nege (SI) 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
32 Turistični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
33 Turistični tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
34 Veterinarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Veterinarski tehnik (53/08)
35 Zobotehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Zobotehnik (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2010 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Gozdarski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Gozdarski tehnik (55/70)
2 Kmetijski tehnik 44/00 31.8.2010 31.8.2012 Kmetijsko-podjetniški tehnik (55/07)
3 Kozmetični tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Kozmetični tehnik (55/07 in 47/11)
4 Vrtnarski tehnik 35/00 31.8.2010 31.8.2012 Hortikulturni tehnik (55/07)
5 Živilski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Živilsko-prehranski tehnik (55/07)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Oblikovanje, Grafični oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
2 Oblikovanje, Industrijski oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
3 Oblikovanje, Modni oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno