SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA

KATALOG ZNANJA

IME VSEBINSKEGA SKLOPA

KONSTRUKCIJA IN MODELIRANJE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

Usmerjevalni cilji

Pri vsebinskem sklopu dijak:

V povezavi z integracijo standardov znanj in spretnosti, ki se navezujejo na informacijsko – komunikacijsko pismenost, dijak:

POKLICNE KOMPETENCE

OZNAKA

POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

VSEBINSKI SKLOP: KONSTRUKCIJA IN MODELIRANJE

 

KMO1

Dijak tehnično načrtuje nastanek kolekcije.

 

 

napredni nivo

KMO2

Uporablja orodja in programe informacijsko komunikacijskih tehnologij

 

 

napredni nivo

KMO3

Sodeluje pri razvoju produkta.

 

rutinski nivo

 

KMO4

Sodeluje pri razvoju nastajanja izdelka.

osnovni nivo

 

 

OPERATIVNI CILJI

KMO1 Dijak tehnično načrtuje nastanek kolekcije.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Antropometrija

Dijak:

 • zna določati razmerja med različnimi deli človeškega telesa.

 

Dijak:

 • vnaša dobljena razmerja v tehnično skico;
 • upošteva antropometrične mere pri konstrukciji krojev.

Osnove tehnične skice

Dijak:

 • zna definirati realne proporce človeškega telesa.

 

Dijak:

 • razvija natančno, nazorno, dosledno in čitljivo tehnično modno skico;
 • pri risanju upošteva zakonitosti delitve telesa;
 • natančno nariše pozicije prsne, pasne in bočne linije;
 • pravilno označi tehnično skico s potrebnimi podatki;
 • analizira vodoravne in navpične linije na oblačilu ter jih prenaša v tehnično skico.

Oblačilni detajli

Dijak:

 • zna razlikovati med vsemi oblačilnimi deli in elementi;
 • razume logično povezavo risanja prednjih oblačilnih delov z zadnjimi.

 

Dijak:

 • pravilno in natančno nariše vratne izreze, ovratnike, zapenjanja, rokave, zapestnike, gube, naborke, volane, žepe in okrasne detajle;
 • poišče primere posameznih oblačilnih detajlov;
 • analizira oblačilne detajle in jih prenaša v tehnično risbo;
 • razvija čut za likovno-estetsko izražanje, vrednotenje in logično razmišljanje.

Oblačilni kosi

Dijak:

 • zna našteti in opisati različne oblačilne kose;
 • razume logično povezavo risanja prednjega in zadnjega dela oblačila.

 

Dijak:

 • pravilno in natančno nariše različna krila, srajce, bluze, obleke, hlače, suknjiče, plašče, spodnje perilo in kopalna oblačila;
 • poišče primere posameznih oblačilnih kosov;
 • analizira oblačilne kose in jih prenaša v tehnično risbo;
 • razvija čut za likovno-estetsko izražanje, vrednotenje in logično razmišljanje.

Linije oblačil

Dijak:

 • zna predstaviti različne linije oblačil;
 • zna opredeliti zgodovinski razvoj linij.

 

Dijak:

 • nariše A linijo, H linijo, X linijo, Y linijo, T linijo, I linijo, V linijo, balonasto linijo;
 • poišče primere posameznih linij;
 • opazuje in razlikuje posamezne linije oblačil.

Konfekcijske številke in gradiranje

Dijak:

 • razume pomen konfekcijskih številk;
 • razume pomen stopnjevanja velikostnih številk;
 • zna opredeliti računalniško podprto pripravo dela za krojenje, krojne slike in krojne narise.

 

Dijak:

 • ugotovi značilnosti in vlogo razvojnih oddelkov v tekstilni industriji.
KMO2 Uporablja orodja in programe informacijsko komunikacijskih tehnologij

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Strojna in programska oprema

Dijak:

 • prepozna osnovne dele računalniške opreme; operacijskega sistema in uporabniških programov;
 • zna uporabljati različne zunanje naprave;
 • zna upravljati z različnimi datotekami in mapami.

 

Dijak:

 • opiše osnovno računalniško opremo,
 • dela z namizji in programi (ikonska podoba),
 • dela z računalniškimi napravami,
 • izdela datoteke in mape in jih prenese na različne medije (disk, CD, disketa …).

Urejanje besedil in elektronskih predstavitev

Dijak:

 • prepozna, odpira in ustvarja nove besedilne datoteke;
 • besedilo zna vnašati preko tipkovnice ali ga kopirati iz drugih virov (internet);
 • v besedilo in elektronsko predstavitev zna vnašati slike;
 • zna urejati robove, glave, noge, ozadja, stile, matrice besedilnim dokumentom in elektronskim predstavitvam.

 

Dijak:

 • odpira in ustvarja nove besedilne in predstavitvene datoteke;
 • v besedilne in predstavitvene datoteke vnaša besedilo;
 • v besedilne in predstavitvene datoteke vnaša slike in druge grafične elemente, npr. preglednice, grafikone …;
 • celostno uredi besedilo in predstavitve (rob, glava, noga stili, ozadje, matrica …);
 • shrani, izvozi in natisne dele ali celote besedil in elektronskih predstavitev.

Urejanje elektronskih preglednic (tabel) in baz podatkov

Dijak:

 • zna urejati in oblikovati podatke v preglednici;
 • zna izdelovati diagrame;
 • prepoznava, zna urejati in izdelovati bazo podatkov.

 

Dijak:

 • vstavi in razvrsti podatke v tabeli;
 • oblikuje tabelo in ozadje posameznih celic;
 • uporablja funkcije: vsota (sum), povprečje, štetje …;
 • oblikuje in natisne grafikon ter preglednico;
 • odpre obstoječo bazo podatkov in spremeni posamezne atribute polj;
 • izdela preprosto poizvedbo na podlagi danih kriterijev;
 • izdela novo bazo podatkov.

Urejanje računalniške grafike

Dijak:

 • zna prepoznati, obdelovati in izdelovati rastrske in vektorske grafike za različne medije in tisk.

 

Dijak:

 • izdela rastrsko in vektorsko grafiko;
 • spremeni velikost - resolucijo in gostoto izbrani rastrski grafiki;
 • uredi izbrano rastrsko grafiko za različno uporabo (za e-medije ali tisk);
 • pripravi grafiko za prenos med različnimi programskimi orodji;
 • izdela in shrani 3D grafiko.

Uporaba računalniških omrežij

Dijak:

 • na lokalnem in globalnem - svetovnem računalniškem omrežju zna izvajati različne naloge;
 • zna izvajati različne naloge na srežniku.

 

Dijak:

 • opiše in uporabi lokalno in globalno - to je svetovno računalniško omrežje;
 • opiše in uporabi storitve, ki delujejo na strežniku.

Uporaba interneta, elektronske pošte, e-poslovanja in digitalnih potrdil

Dijak:

 • na internetnem omrežju zna iskati različne podatke (besedila, slike, datoteke);
 • zna odpirati nove poštne račune ter pošiljati in prejemati elektronsko pošto;
 • zna nameščati in testirati začasna digitalna potrdila ter druge elektronsske račune.

 

Dijak:

 • poišče določene spletne strani in podatke z uporabo ključnih besed;
 • shrani enoznačne spletne naslove (URL), podatke ali datoteke in jih natisne;
 • zapiše e-naslov in seznam e-naslovov;
 • pošlje in sprejme e-sporočilo;
 • pridobi in testira različne e-račune;
 • izpolni e-poštni račun pri izbranem ponudniku;
 • zaprosi, pridobi in namesti začasno (demo) verzijo digitalnega potrdila ...;
 • preveri delovanje varnega digitalnega potrdila.
KMO3 Sodeluje pri razvoju produkta.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Merjenje, izračuni

Dijak:

 • zna razčleniti in opredeliti vse telesne mere;
 • zna poimenovati ter določiti proporcionalne in izmerjene mere, potrebne za konstrukcijo kroja.

 

Dijak:

 • oceni telesne proporce;
 • izračuna proporcionalne mere.

Konstrukcije osnovnih krojev

Dijak:

 • zna razlikovati konstrukcije krojev za oblačila iz tkanine ali pletenine.

 

Dijak:

 • izdela natančno tehnično risbo;
 • tehnično risbo opremi s potrebnimi podatki;
 • konstruira kroje za bluzo s prsnim všitkom, žensko obleko, bluzo brez prsnega všitka in ustrezne rokave, krilo ter hlače;
 • konstruira enostavne kroje za pletena oblačila.

Konstrukcije oblačilnih elementov

 

Dijak:

 • konstruira različne oblike ovratnikov in rokavov.

Konstrukcije za vrhnja oblačila

 

Dijak:

 • izračuna proporcionalne mere, prilagojene za vrhnja oblačila;
 • konstruira enostavna vrhnja oblačila s pripadajočimi elementi.
KMO4 Sodeluje pri razvoju nastajanja izdelka.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Modelacije osnovnih krojev

Dijak:

 • pozna asimetrične kroje.

 

Dijak:

 • prestavlja prsni všitek glede na zahteve tehnične skice;
 • vnese v osnovno konstrukcijo krojev različne oblačilne elemente (pas, žepi, gubanje, drapiranje in drugi modni elementi);
 • modelira različne kroje za bluzo s prsnim všitkom, žensko obleko, bluzo brez prsnega všitka in ustrezne rokave, krilo ter hlače;
 • modelira enostavne kroje za pletena oblačila;
 • konstruira asimetrične kroje;
 • prenaša zahteve asimetrične tehnične skice v kroj.

Modelacije oblačilnih elementov

 

Dijak:

 • modelira različne oblike ovratnikov in rokavov.

Modelacije po modnih smernicah

Dijak:

 • zna kreativno pristopiti k reševanju modnih in tehničnih skic glede na aktualne modne smernice;
 • zna definirati oblike in sorazmerja na oblačilu in v risbi.

 

Dijak:

 • pridobi sposobnost za definiranje oblik in sorazmerij na oblačilu in risbi;
 • analitično rešuje zahteve tehnične skice;
 • uporabi matično šablono;
 • analizira posebnosti tehnične skice in jih vnaša v kroj.

Modeliranje na lutki

 

Dijak:

 • eksperimentira s polaganjem tkanine neposredno na lutko z namenom ustvarjanja novih linij in oblik;
 • nastale oblike vnaša v tehnično in modno skico;
 • dokumentira razvojne stopnje nastajanja izdelka.