B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GEOTEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

obvezno

136

6

M2

Trajnostni razvoj in racionalna raba energije

obvezno

102

5

M3

Zračenje in odvodnjavanje objektov izdelanih z rudarskimi deli

obvezno

136

7

M4

Razstreljevanje v rudarstvu

obvezno

102

6

M5

Proučevanje zemeljske skorje

obvezno

236

12

M6

Rudarsko geodetska merjenja

obvezno

204

11

M7

Izdelava vrtin

obvezno

136

7

M8

Uporaba pridobivalnih in transportnih sistemov v jami

izbirno

102

5

M9

Podzemno pridobivanje mineralnih surovin

izbirno

238

11

M10

Izdelovanje podzemnih prostorov, predorov in jaškov

izbirno

306

13

M11

Bogatenje mineralnih surovin

izbirno

68

3

M12

Površinsko pridobivanje mineralnih surovin

izbirno

306

13

M13

Raziskovanje zemljin in hribin

izbirno

68

3

M14

Uporaba pridobivalnih in transportnih sistemov za površino

izbirno

102

5

M15

Predelava sekundarnih surovin in gradbenih odpadkov

izbirno

136

6

M16

Izvajanje posebnih metod površinskega odkopavanj

izbirno

102

5

M17

Geotehnične meritve in laboratorijski preizkusi zemljin, hribin in materialov

Izbirno

136

7

Skupaj B

 

1766

86

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

640

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

7

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

 

614

29

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4523

213

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

792

35

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4875

229

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5027

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

135

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak lahko izbere [štiri ali pet] strokovnih modulov izmed ponujenih, in sicer:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije, strojništva ali računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

M2

Trajnostni razvoj in racionalna raba energije

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije, pa tudi visokošolska izobrazba iz geologije, strojništva, elektrotehnike, geografije, kemije ali biologije

M3

Zračenje in odvodnjavanje objektov izdelanih z rudarskimi deli

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, geologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M4

Razstreljevanje v rudarstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M5

Proučevanje zemeljske skorje

učitelj

visokošolska izobrazba iz geologije ali rudarstva, geotehnologije ali strojništva

M6

Rudarsko geodetska merjenja

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije, visokošolska izobrazba iz geodezije

M7

Izdelava vrtin

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, geologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali  višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M8

Uporaba pridobivalnih in transportnih sistemov v jami

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali  višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M9

Podzemno pridobivanje mineralnih surovin

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, geologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali  višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M10

Izdelovanje podzemnih prostorov, predorov in jaškov

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, geologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali  višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M11

Bogatenje mineralnih surovin

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, geologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali  višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M12

Površinsko pridobivanje mineralnih surovin

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, geologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali  višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M13

Raziskovanje zemljin in hribin

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije in visokošolska izobrazba iz geologije

M14

Uporaba pridobivalnih in transportnih sistemov za površino

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, strojništva, ali geotehnologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz rudarstva, strojništva ali geotehnologije

M15

Predelava sekundarnih surovin in gradbenih odpadkov

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali  višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M16

Izvajanje posebnih metod površinskega odkopavanj

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali  višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

M17

Geotehnične meritve in laboratorijski preizkusi zemljin, hribin in materialov

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije, visokošolska izobrazba iz geologije, gradbeništva strojništva ali fizike

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali  višješolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije