B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: FARMACEVTSKI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Tuji jezik

obvezno

417

20

P3

Matematika

obvezno

383

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Psihologija

izbirno

68

3

P8

Sociologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

136

7

P10

Kemija

obvezno

170

9

P11

Biologija

obvezno

68

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2307

110

B – Strokovni moduli

M01

Zdravstvena vzgoja

obvezno

68

3

M02

Anatomija in fiziologija

obvezno

102

5

M03

Mikrobiologija in epidemiologija

obvezno

102

5

M04

Laboratorijsko delo v farmaciji

obvezno

102

5

M05

Zdravila

obvezno

255

14

M06

Oblikovanje zdravil

obvezno

221

12

M07

Analiza zdravil

obvezno

170

9

M08

Rastlinske droge in naravne spojine

obvezno

272

15

M09

Analiza zdravil v industriji

izbirno

102

5

M10

Oblikovanje zdravil v industriji

izbirno

102

5

M11

Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni

izbirno

102

5

M12

Podjetništvo in komunikacija

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1394

73

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

443

18

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

190

8

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

562

31

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4263

214

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

633

26

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4615

228

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4805

236

Poklicna matura (4. enota)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

135

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

5

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola ali dijak lahko izbere 2 izmed splošno izobraževalnih predmetov: sociologijo, psihologijo ali geografijo.

Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak lahko izbere enega izmed strokovnih modulov M9 – M12.

Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P4

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P10

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Zdravstvena vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz z dravstvene nege ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz z dravstvene nege, visokošolska izobrazba iz z dravstvene vzgoje ali medicine ali farmacije ali biologije

M2

Anatomija in fiziologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete iz biološkega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M3  

Mikrobiologija in epidemiologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali mikrobiologije ali farmacije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete iz biološkega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M4  

Laboratorijsko delo v farmaciji

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije, kemije, kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz farmacije ali iz kemije ali iz kemijske tehnologije ali iz kemijskega inženirstva

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete iz kemijskega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M5

Zdravila

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije ali iz medicine

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz farmacije ali iz medicine

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete iz kemijskega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M6

Oblikovanje zdravil

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz farmacije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete iz kemijskega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M7

Analiza zdravil

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz farmacije ali kemije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete iz kemijskega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M8

Rastlinske droge in naravne spojine

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz farmacije, kemije ali biologije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete iz biološkega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur
srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete iz kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

M9

Analiza zdravil v industriji

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz farmacije ali kemije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete iz kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

M10  

Oblikovanje zdravil v industriji

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz farmacije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete iz kemijskega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M11

Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz farmacije

M12  

Podjetništvo in komunikacija

učitelj vsebinskega sklopa podjetništvo

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije in menagementa ali farmacije

učitelj vsebinskega sklopa komunikacija

visokošolska izobrazba iz psihologije ali pedagogike ali socialne pedagogike ali sociologije ali ekonomije ali organizacije in menagementa ali komunikologije