SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Katalogi znanja samo za programa tehnik mehatronike in tehnik oblikovanja (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007)

Zap.št. Naziv predmeta Število ur Opomba
1 BIOLOGIJA 68  
2 FIZIKA 68 SSI: tehnik oblikovanja
3 FIZIKA 136 SSI: tehnik mehatronike
4 GEOGRAFIJA 68  
5 KEMIJA 68  
6 MATEMATIKA 408, 374 SSI: tehnik mehatronike (408ur)
SSI: tehnik oblikovanja (374ur)
7 PSIHOLOGIJA 68  
8 SLOVENŠČINA 476  
9 SOCIOLOGIJA 68  
10 ŠPORTNA VZGOJA 340  
11 TUJI JEZIK 408  
12 UMETNOST 68  
13 ZGODOVINA 68