SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Iz opomb v seznamu predmetov je razvidno ali je posamezni katalog znanja predviden za štiriletni izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja ali za dveletni izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja.

SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje

Dodatne informacije posredujejo predmetne skupine Zavoda RS za šolstvo www.zrss.si

ZAP.ŠT.

NAZIV PREDMETA

ŠTEVILO UR

OPOMBA

ZAČETEK IZVAJANJA S ŠOLSKIM LETOM

IZVAJANJE SE IZTEČE

1

BIOLOGIJA

68/105/140/170

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: v obsegu 68 ur je predviden še dodatni izbirni sklop Primerjava strukture in funkcije živih bitij

2007/2008

 

2

DRUGI TUJI JEZIK

30 do 270

SSI in PTI

2007/2008

 

3

FIZIKA

68

SSI in PTI

2007/2008

 

4

FIZIKA

105

SSI in PTI

2008/2009

 

5

FIZIKA

136

SSI in PTI; za programe s področja mehatronike

2007/2008

 

6

FIZIKA

140

SSI in PTI

2008/2009

 

7

GEOGRAFIJA

68

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: predvidene so še dodatne izbirne vsebine v obsegu 68 ur

2007/2008

 

8

GEOGRAFIJA

68

SSI in PTI; prilagojen za dvojezično slovensko-madžarsko izvajanje

2008/2009

 

9

GEOGRAFIJA

68

SSI in PTI; prilagojen za izvajanje v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri

2008/2009

 

10

INFORMATIKA

68

PTI

2007/2008

 

11

ITALIJANŠČINA

 

SSI in PTI; kot drugi jezik za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

2010/2011

 

11a

ITALIJANŠČINA

do 408

SSI in PTI; kot drugi jezik za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

2007/2008

31.8.2013 (SSI) in 31.8.2011 (PTI)

12

ITALIJANŠČINA

487

SSI; materni jezik

2009/2010

 

12a

ITALIJANŠČINA

490

SSI; materni jezik

2001/2002

31.8.2012

13

ITALIJANŠČINA

487

SSI; materni jezik (prevod)

2009/2010

 

13a

ITALIJANŠČINA

490

SSI; materni jezik (prevod)

2001/2002

31.8.2012

14

ITALIJANŠČINA

175 do 280

PTI; materni jezik (prevod)

2003/2004

 

15

ITALIJANŠČINA

175 do 280

PTI; materni jezik

2003/2004

 

16

KEMIJA

68

SSI in PTI

2007/2008

 

17

KEMIJA

105

SSI in PTI

2008/2009

 

18

KEMIJA

170

SSI in PTI; za programe biotehniškega področja

2007/2008

 

19

MADŽARŠČINA

490

SSI; materni jezik

2001/2002

 

20

MADŽARŠČINA

490

SSI; materni jezik (prevod)

2001/2002

 

21

MADŽARŠČINA

487

SSI; drugi jezik

2001/2002

 

22

MADŽARŠČINA

487

SSI; drugi jezik (prevod)

2001/2002

 

23

MADŽARŠČINA

207

PTI;materni jezik

2004/2005

 

24

MADŽARŠČINA

207

PTI;materni jezik (prevod)

2004/2005

 

25

MADŽARŠČINA

207

PTI;drugi jezik

2004/2005

 

26

MADŽARŠČINA

207

PTI;drugi jezik (prevod)

 

 

27

MATEMATIKA

206 do 242

PTI

2007/2008

 

28

MATEMATIKA

383 do 408

SSI

2007/2008

 

29

PSIHOLOGIJA

68

SSI in PTI

2007/2008

 

30

SLOVENŠČINA

 

SSI

2011/2012

 

30a

SLOVENŠČINA

476

SSI

2007/2008

31.8.2014 (SSI)

31

SLOVENŠČINA

276

PTI

 

 

32

SLOVENŠČINA

487, 276

SSI in PTI; drugi jezik

2011/2012

 

32a

SLOVENŠČINA

420

SSI; drugi jezik

1999/2000

31.8.2014

33b

SLOVENŠČINA

210

PTI; drugi jezik

1999/2000

31.8.2012

33

SOCIOLOGIJA

68

SSI in PTI

2007/2008

 

34

ŠPORTNA VZGOJA

340

SSI in PTI

2010/2011

 

34a

ŠPORTNA VZGOJA

do 340

SSI in PTI

2007/2008

31.8.2013 (SSI) in 31.8.2011 (PTI)

35

TUJI JEZIK

 

SSI in PTI

2011/2012

 

35a

TUJI JEZIK

do 408

SSI in PTI

2007/2008

31.8.2014 (SSI) in 31.8.2012 (PTI)

36

UMETNOST

68

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: izvajajo se vsi trije 34-urni sklopi v skupnem obsegu 102 uri

2007/2008

 

37

UMETNOST

68

SSI in PTI; prilagojen za dvojezično slovensko-madžarsko izvajanje

2008/2009

 

38

UMETNOST

68

SSI in PTI; prilagojen za izvajanje v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri

2008/2009

 

39

ZGODOVINA

103

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: predvideni so še izbirni sklopi v obsegu 33 ur

2007/2008

 

40

ZGODOVINA

103

SSI in PTI; prilagojen za dvojezično slovensko-madžarsko izvajanje

2008/2009

 

41

ZGODOVINA

103

SSI in PTI; prilagojen za izvajanje v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri

2008/2009