B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK: AVTOSERVISER  SI / SPI


PROGRAMSKE ENOTE

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur in
 tednov v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

 

A – Splošnoizobraževalni predmeti - ključne kvalifikacije

Slovenščina

 

 

 

 

 

 

213

Italijanščina

 

 

 

 

 

 

164

Matematika

 

 

 

 

 

 

213

Tuji jezik

 

 

 

 

 

 

164

Športna vzgoja

 

 

 

 

 

 

164

Umetnost

 

 

 

 

 

 

33

Naravoslovje

 

 

 

 

 

 

66*

Družboslovje

 

 

 

 

 

 

132

Skupaj A

16

528

13

429

12

192

1149

 

B - Strokovni vsebinski sklopi**

Skupna poglavja strojništva

 

 

 

 

 

   

 

Bencinski in dizelski motorji

 

 

 

 

 

   

 

Električni sistemi na vozilu

 

 

 

 

 

   

 

Podvozje

 

 

 

 

 

   

 

Karoserija

 

 

 

 

 

   

 

Skupaj B

12

396

15

495

13

208

1099

Od tega za:

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

5

165

10

330

10

160

655

 

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom

 

114

 

114

 

684

912

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

E - Odprti kurikulum

Na ravni šole

5

165

5

165

7

112

442

 

Skupno število ur pouka (A+B+E)

33

1056

33

1056

32

512

2690

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

279

 

444

 

844

1567

Skupno število  ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

1120

 

1120

 

544

2899

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

1234

 

1234

 

1228

3762

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

33

 

33

 

16

82

Število tednov praktičnega usposabljanja  z delom

 

3

 

3

 

18

24

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111

Pojasnilo k predmetniku:
* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.
** Z integriranimi vsebinami iz umetnosti, naravoslovja in družboslovja.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu lahko poveča na 7 tednov v 1. in 2. letniku in na 19 tednov v 3. letniku; poleg tega se z individualno učno pogodbo lahko določi, da dijak opravlja na račun praktičnega  pouka v 2. in 3. letniku praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih se izvaja  s sklenjeno kolektivno ali individualno učno pogodbo.

VSEBINSKI SKLOPI
V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih. Pri uresničevanju ciljev poklicnih kompetenc se vključuje tudi cilje ključnih kvalifikacij, ki so označeni v katalogih za naravoslovje, družboslovje in umetnost.

Oznaka Vsebinski sklopi

Raven pridobivanja kompetence

OZNAKA

SKUPNA POGLAVJA STROJNIŠTVA

 

 

 

SP1

Uporaba različnih vrst kovinskih in nekovinskih materialov ter postopki obdelave in predelave leteh

Osnovna raven

 

 

SP2

Uporaba tehniške in tehnološke dokumentacije, spoznavanje orodja in opreme v delavnicah ter izvajanje meritev

Osnovna raven

 

 

SP3

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije za pridobivanje, vrednotenje, obdelavo in predstavitev različnih vrst podatkov

Osnovna raven

 

 

 

BENCINSKI IN DIZELSKI MOTORJI

 

 

 

BDM1

Izvajanje negovalnih in vzdrževalnih del na motorjih (osnovni servisni pregled, kontrola mazalnih sredstev, tekočin, filtrov, kontrola izpušnega sistema)

Osnovna raven

 

 

BDM2

Izvajanje servisnih pregledov motorja in oskrbovalnih sistemov v skladu z navodili proizvajalca, (hladilni sistem, sesalni in izpušni sistem, napajanje motorja ... )

 

Rutinska raven

 

BDM3

Razstavljanje, sestavljanje bencinskih in dizelskih motorjev, preizkušanje in manj zahtevna popravila motorjev, oskrbovalnih in zagonskih sistemov motorja, ugotavljanje obrabe in dotrajanosti elementov

 

Rutinska raven

 

BDM4

Testiranje, metodična preiskava, ocenitev obsega in vrste napak ter sistematično odkrivanje napak na sistemih vžiga in vbrizga ter drugih električno krmiljenih sistemih, vključno z obveznimi varnostnimi sistemi

 

 

Napredna raven

BDM5

Načrtovanje in izvajanje ekonomsko racionalnega pregleda in popravila, preizkušanje motorja, oskrbovalnih in zagonskih sistemov motorja. Nastavitve in preizkus delovanja motorja po proizvajalčevih navodilih

 

 

Napredna raven

 

ELEKTRIČNI SISTEMI NA VOZILU

 

 

 

ES1

Pregled in vzdrževanje naprav za osvetljevanje, signalizacijo, pranje stekel in luči, brisalcev, kontrola baterije

Osnovna raven

 

 

ES2

Pregled, lokaliziranje napak, popravilo in nastavitev naprav za osvetljevanje, signalizacijo, pranje stekel in luči, brisalcev

 

Rutinska raven

 

ES3

Preverjanje, odkrivanje in lokaliziranje napak na pomožnih električnih in krmilnih sistemih bencinskih in dizelskih motorjih ter sistemih za vžig in polnjenje baterije

 

Rutinska raven

 

ES4

Vzdrževanje in popravilo električnih in elektronskih delov, sklopov, sistemov in napeljav, nastavitev parametrov po tehničnih podatkih proizvajalca

 

 

Napredna raven

ES5

Določanje vrste elementov in kontrolnih funkcij priključkov, povezovanje tokokrogov po vezalnih načrtih in ob upoštevanju standardov in predpisov

 

 

Napredna raven

 

PODVOZJE

 

 

 

PO1

Pregled podvozja, zavornega sistema, osnovni servis, demontaža in montaža koles, kontrola tlaka v pnevmatikah

Osnovna raven

 

 

PO2

Pregled, lokaliziranje napak, popravilo vzmetenja vozila in obes, kretnega mehanizma, nastavitev zavornega sistema in naprav za prenos moči. Zamenjava, popravilo pnevmatik in uravnoteženje koles

 

Rutinska raven

 

PO3

Izvajanje in priprava na predpisane teste za tehnični pregled, preizkušanje delovanja delnih sistemov vozila in zapisovanje poteka preizkusov in testov

 

 

Napredna raven

 

KAROSERIJA

 

 

 

KA1

Pregled karoserije vozila, izvajanje negovalnih in vzdrževalnih del na karoseriji, popravilo manjših napak in poškodb karoserije

Osnovna raven

 

 

KA2

Pregled, lokaliziranje napak, popravilo in nastavitev na karoseriji vozila, popravilo napak in poškodb karoserije, montaža dodatne opreme

 

Rutinska raven

 

ZNANJE, KI GA MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA OZIROMA VSEBINSKEGA SKLOPA

Predmet oziroma vsebinski sklop (VS)

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali kemije ali fizike

 

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba pridobljena po srednješolskem izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

VS: Skupna poglavja strojništva

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, metalurgije, informatike, ekonomije, fizike ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višja o ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva in srednja poklicna izobrazba s področja oblikovanja kovin, preoblikovanja kovin, orodjarstva, avtomehanike ali avtoserviserstva

VS: Bencinski in dizelski motorji

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva in srednja poklicna izobrazba s področja avtomehanike ali avtoserviserstva

VS: Električni sistemi na vozilu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva in srednja poklicna izobrazba s področja avtomehanike, avtoserviserstva ali elektronike

VS: Podvozje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva in srednja poklicna izobrazba s področja avtomehanike ali avtoserviserstva

VS: Karoserija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva in srednja poklicne izobrazba s področja avtomehanike ali avtoserviserstva