SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Za programe:
avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater, mizar, računalnikar, tapetnik, ki se izvajajo v dualni ali šolski organizaciji in so oblikovani na podlagi Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 2001)

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

B. Ključne kvalifikacije in izpitni katalogi ključnih kvalifikacij - I. del, šolsko leto 2011/2012

 

KLJUČNE KVALIFIKACIJE Število ur
1
SLOVENŠČINA
213
2
MATEMATIKA
213
3
TUJI JEZIK
164
4
NARAVOSLOVJE
132
5
UMETNOST
33
6
DRUŽBOSLOVJE
132
7
ŠPORTNA VZGOJA
164

IZPITNI KATALOGI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ
1
SLOVENŠČINA
avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater