SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ IN IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Dodatne informacije posredujejo ustrezne predmetne skupine Zavoda RS za šolstvo www.zrss.si

ZAP.ŠT.

NAZIV PREDMETA

Število ur

OPOMBA

ZAČETEK IZVAJANJA S ŠOLSKIM LETOM

IZVAJANJE SE IZTEČE

1

TUJI JEZIK

 

 

2011/2012

 

1a

TUJI JEZIK

164

 

2007/2008

31.8.2013

2

DRUGI TUJI JEZIK

30 do 270

 

2008/2009

 

3

ITALIJANŠČINA

 

kot drugi jezik za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

2010/2011

 

3a

ITALIJANŠČINA

164

kot drugi jezik za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

2007/2008

31.8.2012

4

DRUŽBOSLOVJE

132

 

2007/2008

 

5

DRUŽBOSLOVJE

132

prilagoditev za šole z italijanskim učnim jezikom

2009/2010

 

6

DRUŽBOSLOVJE

132

za dvojezične (DV) programe srednjega poklicnega izobraževanja

2007/2008

 

7

MATEMATIKA

213

 

2007/2008

 

8

NARAVOSLOVJE

132

 

2007/2008

 

9

SLOVENŠČINA

213

 

2007/2008

 

10

SLOVENŠČINA

312

prilagojen katalog  znanja za gluhe in naglušne

20072008

 

11

SLOVENŠČINA

214

SPI; drugi jezik

2011/2012

 

12

ŠPORTNA VZGOJA

164

 

2010/2011

 

12a

ŠPORTNA VZGOJA

164

 

2007/2008

31.8.2012

13

UMETNOST

35

 

2007/2008

 

  IZPITNI KATALOG

1

SLOVENŠČINA

 

 

2007/2008