SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI

Začetek izvajanja s šolskim letom

Nadomešča dosedanji program

1

Avtoservisni tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006

2007/2008

nov program

2

Ekonomski tehnik (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Ekonomski tehnik (DV) (52/03)

3

Ekonomski tehnik (GIB) (1) 30/09 114. seja, 12.12.2008 in 127. seja, 21.12.2010

2009/2010

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (52/03)

4

Ekonomski tehnik (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008

2008/2009

Ekonomski tehnik IS (52/03)

5

Ekonomski tehnik (1) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Ekonomski tehnik (52/03)

6

Ekonomski tehnik (VID)

110/10

124. seja 9.7.2010

2011/2012

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (52/03)

7

Elektrotehnik (GIB) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

nov program

8

Elektrotehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Elektrotehnik elektronik (52/03), Elektrotehnik energetik (52/03)

9

Gastronomija (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

nov program

10

Gastronomija (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008

2008/2009

nov program

11

Gastronomija 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Gostinsko-turistični tehnik (12/01)

12

Geotehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Rudarski tehnik (52/03)

13

Gradbeni tehnik

110/10

124. seja 9.7.2010

2011/2012

Gradbeni tehnik (75/04)

14

Grafični tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Grafični tehnik (75/04)

15

Grafični tehnik (GLU, GJM)

110/10

124. seja 9.7.2010

2011/2012

Grafični tehnik (gluhi in naglušni) (52/03)

16

Hortikulturni tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Vrtnarski tehnik (23/02)

17

Kmetijsko-podjetniški tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Kmetijsko-podjetniški tehnik (75/04)

18

Lesarski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Lesarski tehnik (23/02)

19

Lesarski tehnik (GLU, GJM)

110/10

124. seja 9.7.2010

2011/2012

Lesarski tehnik (gluhi in naglušni) (52/03)

20

Logistični tehnik 95/09 118. seja, 10.7.2009

2010/2011

Prometni tehnik (131/03)

21

Strojni tehnik (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

nov program

22

Strojni tehnik (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008

2008/2009

nov program

23

Strojni tehnik (1) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Strojni tehnik (52/03)

24

Strojni tehnik (GLU, GJM)

110/10

124. seja 9.7.2010

2011/2012

Strojni tehnik (gluhi in naglušni) (52/03)

25

Tehnik mehatronike 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

nov program

26

Tehnik računalništva 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

nov program

27

Tehnik steklarstva (1) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

nov program

28

Tehnik varovanja 95/09 118. seja, 10.7.2009

2010/2011

nov program

29

Ustvarjalec modnih oblačil 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Konfekcijski modelar (12/00), Konfekcijski tehnik (52/03)

30

Ustvarjalec modnih oblačil (GLU, GJM)

110/10

124. seja 9.7.2010

2011/2012

Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni) (52/03)

31

Zdravstvena nega (1) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Tehnik zdravstvene nege (12/01)

32

Živilsko prehranski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Živilski tehnik (12/01)

Pojasnilo:
(1) Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 127. seji dne 21.12.2010 sprejel sklep, da se v predmetniku izobraževalnega programa spremenijo kreditne točke.

(2) Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 111. seji dne 28. 2. 2008 določil uporabo katalogov znanja za matematiko tudi v neprenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega, strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI KI SE IZTEČEJO 2012 (2)


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Ekonomski tehnik (VID) (110/10)

2

Gradbeni tehnik

75/04

31.8.2012

31.8.2014

Gradbeni tehnik (110/10)

3

Grafični tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Grafični tehnik (GLU, GJM) (110/10)

4

Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Ustvarjalec modnih oblačil (GLU, GJM) (110/10)

5

Lesarski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Lesarski tehnik (GLU, GJM) (110/10)

6

Strojni tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Strojni tehnik (GLU, GJM) (110/10)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2011 (2)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Prometni tehnik 131/03 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (95/09)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2010 (2)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Ekonomski tehnik (DV) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ekonomske tehnik (DV) (95/09)
2 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ekonomski tehnik (GIB) (30/09)
3 Konfekcijski modelar 12/00 31.8.2010 31.8.2012 Ustvarjalec modnih oblačil (30/09)
4 Konfekcijski tehnik 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ustvarjalec modnih oblačil (30/09)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009 (2)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Ekonomski tehnik (IS) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (85/08)
2 Ekonomski tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (53/08)
3 Ekonomski tehnik (SI) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (53/08)
4 Elektrotehnik elektronik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Elektrotehnik (53/08)
5 Elektrotehnik energetik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Elektrotehnik (53/08)
6 Gostinsko-turistični tehnik 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Gastronomija (53/08)
7 Gostinsko-turistični tehnik (SI) 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Gastronomija (53/08)
8 Grafični tehnik 75/04 31.8.2009 31.8.2011 Grafični tehnik (53/08)
9 Lesarski tehnik 23/02 31.8.2009 31.8.2011 Lesarski tehnik (53/08)
10 Rudarski tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Geotehnik (53/08)
11 Strojni tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Strojni tehnik (53/08)
12 Strojni tehnik (SI) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Strojni tehnik (53/08)
13 Tehnik zdravstvene nege 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Zdravstvena nega (53/08)
14 Živilski tehnik 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Živilsko prehranski tehnik (53/08)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2008

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Kmetijsko-podjetniški tehnik

75/04

31.8.2008

31.8.2010

Kmetijsko-podjetniški tehnik (55/07)

2

Vrtnarski tehnik

23/02

31.8.2008

31.8.2010

Hortikulturni tehnik (55/07)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

1

Medijski tehnik

75/04

2

Medijski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

3

Tekstilni tehnik

52/03

4

Živilski tehnik operater

69/98

S šolskim letom 2011/2012 ni več možen vpis v 1. letnik izobraževalnih programov, ki niso kreditno ovrednoteni.