B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA / PT

PREDMET

SKUPNO
število ur

B- Strokovno-teoretični predmeti

Algoritmi in programski jeziki

272

Računalniška omrežja

136

Računalniške komponente

136

Podatkovne baze

136

Skupaj B

680

 

C-Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

170

 

Č Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

72

 

Število praktičnega izobraževanja (C+Č)

242

Število ur izobraževanja v šoli (B+C )

850

Skupaj (A+ B+C+Č)

922

 

Število tednov pouka

34

Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

2

Skupno število tednov izobraževanja

36

Pojasnilo k predmetniku:

Šolsko leto obsega 34 tednov strokovno-teoretičnega izobraževanja in praktičnega pouka v šoli.

Delovno prakso lahko dijaki opravijo po delih in v več različnih podjetjih.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Predmet

Izvajalec

Letno število
ur za
vaje*

Število dijakov
v skupini

Algoritmi in programski jeziki

učitelj

119

do 17

Računalniška omrežja

učitelj

34

do 17

Računalniške komponente

učitelj

51

do 17

Podatkovne baze

učitelj

51

do 17

Praktični pouk

učitelj

170

do 17

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Algoritmi in programski jeziki

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Računalniška omrežja

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Računalniške komponente

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Podatkovne baze

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Praktični pouk

učitelj

višja ali visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike