SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI

Začetek izvajanja s šolskim letom

Nadomešča dosedanji program
1 Obdelovalec lesa 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Obdelovalec lesa (69/98)
2 Obdelovalec lesa (GLU, GJM)(1) 30/09 114. seja, 12.12.2008 in 130. seja 6.5.2011

2009/2010

Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni) (01/00)
3 Pomočnik pri tehnologiji gradnje 95/09 114. seja, 12.12.2008

2010/2011

Gradbinec (69/98), Tesar opažev (69/98), Upravljalec gradbene mehanizacije (69/98)
4 Pomočnik v biotehniki in oskrbi 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Pomočnica gospodinje (69/98), Pomočnik kmetovalca (69/98, Pomočnik mesarja (69/98), Pomočnik peka in slaščičarja (69/98), Pomočnik v živilstvu (35/00), Pomočnik v biotehniki (55/07)
5 Pomočnik v tehnoloških procesih 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Obdelovalec kovin (69/98), Ličar (69/98)
6 Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Monter električnih naprav (GIB) (69/98)
7 Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM)(1) 30/09 114. seja, 12.12.2008 in 130. seja 6.5.2011

2009/2010

Obdelovalec kovin (GLU) (52/03)
8 Pomožni administrator (GIB) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Pomožni administrator (GIB) (75/04)

9

Preoblikovalec tekstilij

5/11

127. seja, 21.12.2010

2011/2012

Pomočnik konfekcionarja (69/98)

10

Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM)

47/11

130. seja, 6.5.2011

2011/2012 Pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni) (52/03)

(1) Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 130. seji 6. 5. 2011 sprejel dopolnitev nižje poklicnih izobraževalnih programov

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2013

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Pomočnik konfekcionarja

69/98

31.8.2013

31.8.2015

Preoblikovalec tekstilij (5/11)

2

Pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2013

31.8.2015

Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM) (47/11)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2012

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Gradbinec

69/98

31.8.2012

31.8.2014

Pomočnik pri tehnologiji gradnje (95/09)

2

Tesar opažev

69/98

31.8.2012

31.8.2014

Pomočnik pri tehnologiji gradnje (95/09)

3

Upravljalec gradbene mehanizacije

69/98

31.8.2012

31.8.2014

Pomočnik pri tehnologiji gradnje (95/09)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2011

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Ličar 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Pomočnik v tehnoloških procesih (53/08)
2 Monter električnih naprav (GIB) 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB) (30/09)
3 Obdelovalec kovin (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Pomočnik v tehnoloških procesih (30/09)
4 Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni) 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni) (30/09)
5 Pomožni administrator (gibalno ovirani) 75/04 31.8.2011 31.8.2013 Pomožni administrator (GIB) (30/09)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2010

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Obdelovalec kovin 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v tehnoloških procesih (53/08)
2 Obdelovalec kovin (SI) 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v tehnoloških procesih (53/08)
3 Obdelovalec lesa 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Obdelovalec lesa (53/08)
4 Pomočnica gospodinje-oskrbnice 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (53/08)
5 Pomočnik elektrikarja 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v tehnoloških procesih (53/08)
6 Pomočnik mesarja 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (53/08)
7 Pomočnik peka in slaščičarja-konditorja 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (53/08)
8 Pomočnik v živilstvu 35/00 31.8.2010 31.8.2012 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Pomočnik kmetovalca 69/98 31.8.2009 31.8.2011 Pomočnik v biotehniki 55/07
2 Pomočnik v biotehniki 55/07 31.8.2009 31.8.2011 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (53/08)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

1

Čistilec objektov

12/01

2

Pomočnik steklarja

69/98

S šolskim letom 2011/2012 ni več možen vpis v 1. letnik izobraževalnih programov, ki niso kreditno ovrednoteni.