PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV VSEBINSKIH SPREMEMB V II. DELU

Šolsko leto 2009/2010

KAZALO

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVNJE

POKLICNI TEČAJI

Legenda in pojasnila

V šolskem letu 2009/2010 prvič objavljamo nove in prenovljene izobraževalne programe za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, ki nadomeščajo doslej ustrezne izobraževalne programe. (glej seznam javno veljavnih izobraževalnih programov za šolsko leto 2009/2010)

(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,
(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,
(gibalno ovirani) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),
(slepi in slabovidni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),
(gluhi in naglušni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami)

V besedilu tudi uporabljamo skrajšani izraz program, s katerim nadomeščamo zakonski termin izobraževalni program.

V spodnjih seznamih niso ločeno napisani izobraževalni programi za prilagojeno izvajanje na narodno mešanem območju Slovenske Istre (izobraževalni programi z oznako SI), ki se izvajajo v slovenskem učnem jeziku.  Po sklepu Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje  (103. seja, 14. 12. 2007) se lahko vsak izobraževalni program za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe  izvaja v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju Slovenske Istre tako, da se iz odprtega dela kurikula ali na račun drugega tujega jezika (če je z izobraževalnim programom le-ta določen) z izvedbenem predmetnikom na ravni šole določi v ustreznem obsegu italijanščina kot drugi jezik.

Sklep o sprejemu izobraževalnih programov je objavljen v Ur. l. RS, št. 53/2008.

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Zap. št.

PROGRAM

1.

Obdelovalec lesa (GLU, GJM)

2.

Pomočnik v tehnoloških procesih

3.

Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB)

4. Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM)
5. Pomožni administrator (GIB)

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Zap. št.

PROGRAM

1.

Administrator (DV)

2.

Administrator (GIB)

3.

Administrator (IS)

4.

Avtoserviser (DV)

5.

Avtoserviser (IS)

6.

Elektrikar (DV)

7.

Elektrikar (GIB)

8.

Gastronomske in hotelske storitve (DV)

9.

Gastronomske in hotelske storitve (IS)

10.

Inštalater strojnih inštalacij (DV)

11.

Mehatronik operater (DV)

12.

Oblikovalec kovin-orodjar (DV)

13.

Oblikovalec kovin-orodjar (GLU, GJM)

14.

Oblikovalec kovin-orodjar (IS)

15.

Pečar - polagalec keramičnih oblog (DV)

16.

Računalnikar (GIB)

17.

Računalnikar (IS)

18. Trgovec (DV)
19. Trgovec (IS)
20. Zlatar

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Zap. št.

PROGRAM

1.

Fotografski tehnik

2.

Grafični tehnik (GLU, GJM)

3.

Medijski tehnik (GLU, GJM)

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Zap. št.

PROGRAM

1.

Ekonomski tehnik (DV)

2. Ekonomski tehnik (GIB)
3.

Elektrotehnik (GIB)

4.

Gastronomija (DV)

5. Strojni tehnik (DV)
6.

Ustvarjalec modnih oblačil

POKLICNI TEČAJI

Zap. št.

PROGRAM

1.

Gastronomija in turizem

2. Predšolska vzgoja