SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

MATURITETNI TEČAJ

   1.  Maturitetni tečaj
          (splošni del, posebni del)

   2.  Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku
          (splošni del, posebni del)

   3.  Maturitetni tečaj za izvajanje na narodno mešanem območju (dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku).
          (splošni del, posebni del)