SEZNAM JAVNO VELJAVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE
(stanje v šolskem letu 2009/2010)

Legenda:

ENID – enolični identifikator izobraževalnega programa

(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,

(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,

(SI) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,

(gibalno ovirani) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),

(GIB) izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),

(gluhi in naglušni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),

(GLU, GJM) izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),

(slepi in slabovidni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),

(m1) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v strojništvu (uvajanje s šolskim letom 2002/2003); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),

(m2) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov  na narodno mešanem območju (uvajanje s šolskim letom 2002/2003); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),

(m3) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v gradbeništvu (uvajanje s šolskim letom 2004/2005); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),

k – v označenem letniku se lahko izvaja izobraževalni program s podaljšano veljavnostjo, imenovan tudi preoblikovan oziroma »konvertiran« izobraževalni program (1998); te izobraževalne programe smo zapisali z nepoudarjeno in poševno pisavo,

x v označenem letniku se program lahko izvaja

* v označenem letniku se izobraževalni program ne izvaja za mladino, ker ni bil razpisan ali pa ni bilo dovolj prijavljenih kandidatov.

POJASNILA

 1. Izobraževalni programi s podaljšano veljavnostjo so bili sprejeti še po prejšnjih predpisih in nato leta 1998 usklajeni z veljavnimi.
 2. Izobraževanje po izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja traja praviloma dve leti in pol; tretji letnik traja le pol šolskega leta.
 3. Prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, gibalno ovirani) so praviloma podaljšani od pol leta (nižje poklicno izobraževanje) do enega leta (srednje poklicno in srednje strokovno  izobraževanje).
 4. Poklicni oziroma maturitetni tečaj traja eno leto.
 5. V besedilu praviloma uporabljamo namesto izobraževalni program skrajšano ime: program.

PREGLEDNICE

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

D. POKLICNI TEČAJI

E. GIMNAZIJE

F. STROKOVNE GIMNAZIJE

G. PROGRAM MEDNARODNE MATURE

H. MATURITETNI TEČAJ

I. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št.

ENID

PROGRAM

Sprejem programa(Uradni list)

Programi po letnikih
š.l. 2009/2010

1.

2.

3.

1.

970375

Čistilec objektov (a)

12/01

x

x
*

 

2.

150654

Gradbinec

69/98

x

x

x

3.

996345

Ličar

69/98

 

x

x

4.

173593

Monter električnih naprav (gibalno ovirani)

69/98

 

x

x

5.

681380

Obdelovalec kovin

69/98

 

 

x

6.

969395

Obdelovalec kovin (gluhi in naglušni)

52/03

 

x
*

x

7.

423871

Obdelovalec kovin (SI)

1/00

 

 

x

8.

832335

Obdelovalec lesa

69/98

 

 

x

9.

743253

Obdelovalec lesa(a)

53/08

x

 

10.

152964

Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni)

1/00

 

x
*

x

11.

142506

Obdelovalec lesa (GLU, GJM)

30/09

x

 

 

12.

949431

Pomočnica gospodinje-oskrbnice

69/98

 

 

x

13.

561302

Pomočnik elektrikarja

69/98

 

 

x

14.

340172

Pomočnik konfekcionarja

69/98

x

x

x

15.

385812

Pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni)

52/03

x
*

x
*

x
*

16.

220290

Pomočnik mesarja

69/98

 

 

x
*

17.

517531

Pomočnik peka in slaščičarja

69/98

 

 

x

18.

680316

Pomočnik steklarja

69/98

x
*

x
*

x
*

19.

646387

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (a)

53/08

x

 

20.

860412

Pomočnik v tehnoloških procesih (a)

53/08

x

 

21.

763063

Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB)

30/09

x
*

 

 

22.

637812

Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM)

30/09

x
*

 

 

23.

918190

Pomočnik v živilstvu

35/00

 

 

x

24.

603841

Pomožni administrator (gibalno ovirani)

75/04

 

x

x
*

25.

287007

Pomožni administrator (GIB)

30/09

x

 

 

26.

868546

Tesar opažev

69/98

x
*

x

x

27.

555653

Upravljalec gradbene mehanizacije

69/98

x

x

x

(a) Dveletni izobraževalni program.

B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št.

ENID

Program

Sprejem programa(Uradni list)

Programi po letnikih
š.l. 2009/2010

1.

2.

3.

01.

353381

Administrator

52/03

 

 

x

02.

591367

Administrator

53/08

x

 x

 

03.

801437

Administrator (DV)

30/09

x
*

 

 

04.

723303

Administrator (gibalno ovirani)

52/03

 

 x

x

05.

651322

Administrator (gibalno ovirani)

53/08

x

 x

 

06.

415121

Administrator (GIB)

30/09

x

 

 

07.

602840

Administrator (IS)

131/03

 

x

x

08.

896602

Administrator (IS)

30/09

x
*

 

 

09.

409934

Administrator (SI)

52/03

 

 

x

10.

734601

Administrator (slepi in slabovidni)

52/03

 

 

x
*

11.

758212

Administrator (slepi in slabovidni)

53/08

x

x

 

12.

249361

Avtoklepar (DV) (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

13.

255563

Avtoklepar (IS)  (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

14.

124222

Avtokaroserist

63/05

x

x

x

15.

175700

Avtomehanik (DV) (m2)

52/03

 

x

x

16.

322000

Avtomehanik (IS)  (m2)

52/03

 

x
*

x
*

17.

346234

Avtoserviser

73/04

x

x

x

18.

801402

Avtoserviser (DV)

30/09

x

 

 

19.

227024

Avtoserviser (IS)

30/09

x

 

 

20.

829843

Avtoserviser (SI)

55/07

x

 x

x

21.

529886

Bolničar-negovalec

69/98

 

 

x

22.

511147

Bolničar-negovalec

53/08

x

 x

 

23.

570003

Bolničar-negovalec (DV) (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

24.

262073

Bolničar-negovalec (IS) (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

25.

218932

Bolničar-negovalec (SI)

1/00

 

 

x
*

26.

303436

Cvetličar

55/07

x

x

27.

144886

Črkoslikar (m3)

75/04

x
*

x

x
*

28.

481985

Dimnikar(m3)

75/04

x

x

x

29.

277536

Elektrikar

53/08

x

x

 

30.

217133

Elektrikar (DV)

30/09

x

 

 

31.

708855

Elektrikar (GIB)

30/09

x

 

 

32.

491561

Elektrikar elektronik

23/02

 

 

x

33.

697641

Elektrikar elektronik (gibalno ovirani)

52/03

 

x
*

x

33.

399700

Elektrikar energetik

23/02

 

 

x

34.

550480

Elektrikar energetik (DV) (m2)

75/04

 

x

x

35.

826182

Farmacevtski procesničar

1/00

x
*

x

x

36.

374591

Finomehanik (m1)

52/03

x
*

x
*

x
*

37.

989275

Frizer

63/05

x

x

x

38.

229887

Frizer (SI)

55/07

x

x

x

39.

437696

Gastronomske in  hotelske storitve

53/08

x

x

 

40.

814401

Gastronomske in hotelske storitve (DV)

30/09

x

 

 

41.

653163

Gastronomske in hotelske storitve (IS)

30/09

x
*

 

 

42.

507423

Geostrojnik rudar

53/08

x

 x

 

43.

614586

Gospodar na podeželju

55/07

x

x

x

44.

811671

Gozdar

55/07

x

x

x

45.

950705

Grafični operater

63/05

x

x

 x

46.

920647

Grafični operater (gluhi in naglušni)

55/07

x
*

x

 x

47.

972475

Instalater strojnih instalacij (m1)

52/03

 

 

x

48.

718193

Instalater strojnih instalacij (DV) (m2)

52/03

 

x

x

49.

480963

Instalater strojnih instalacij (IS) (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

50.

934010

Instalater strojnih instalacij (SI) (m1)

52/03

 

 

x

51.

105525

Inštalater strojnih inštalacij

53/08

x

 x

 

52.

387513

Inštalater strojnih inštalacij (DV)

30/09

x

 

 

53.

882245

Izdelovalec  kovinskih  konstrukcij

53/08

x

 x

 

54.

316001

Izdelovalec obutve

35/00

x
*

x
*

x
*

55.

732186

Izdelovalec oblačil

55/07

x

 x

 x

56.

114163

Izdelovalec oblačil (gluhi in naglušni)

53/08

x
*

 x

 

57.

778624

Izvajalec suhomontažne gradnje (m3)

75/04

x

x

x

58.

629734

Kamnosek (m3)

75/04

x

x

x

59.

965405

Klepar-krovec (m1)

52/03

 

 

x

60.

265034

Klepar-krovec

53/08

x

x

 

61.

297661

Klepar-krovec (DV)  (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

62.

587776

Klepar-krovec (IS)  (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

63.

265034

Klepar-krovec (SI)  (m1)

52/03

 

 

x
*

64.

627543

Kmetijski mehanik

52/03

 

 

x

65.

288624

Kmetovalka-gospodinja

44/00

 

 

x

66.

909251

Konstrukcijski mehanik (m1)

52/03

 

 

x

67.

177016

Konstrukcijski mehanik (DV) (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

68.

147280

Konstrukcijski mehanik (IS) (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

69.

613543

Konstrukcijski mehanik (SI)  (m1)

52/03

 

 

x
*

70.

846783

Kuhar (DV) (m2)

52/03

 

x

x

71.

136451

Kuhar (IS) (m2)

52/03

 

x

x

72.

253722

Kuhar

82/06

 

 

 x

73.

121961

Kuhar (SI)

82/06

 

 

 x

74.

390901

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

53/08

x

x

 

75.

683354

Mehatronik operater

63/05

x

x

x

76.

845264

Mehatronik operater (DV)

30/09

x

 

 

77.

830893

Mesar

55/07

x

x

x

78.

105161

Metalurg

53/08

x

x

 

79.

887880

Mizar

82/06

x

x

 x

80.

572817

Mizar (gluhi in naglušni)

55/07

x

 x

x

81.

796075

Mlekar

55/07

x
*

 x

x

82.

861336

Natakar

82/06

 

 

x

83.

538573

Natakar (DV) (m2)

52/03

 

x
*

x
*

84.

227465

Natakar (IS) (m2)

52/03

 

x

x

85.

569142

Natakar (SI)

82/06

 

 

x
*

86.

521850

Oblikovalec kovin (gluhi in naglušni)

52/03

 

x

x

87.

728196

Oblikovalec kovin (m1)

52/03

 

 

x

88.

623980

Oblikovalec kovin (SI)  (m1)

52/03

 

 

x
*

89.

886571

Oblikovalec kovin-orodjar

53/08

x

x

 

90.

700035

Oblikovalec kovin – orodjar (GLU, GJM)

30/09

x

 

 

91.

869281

Oblikovalec kovin – orodjar (DV)

30/09

x
*

 

 

92.

437507

Oblikovalec kovin – orodjar (IS)

30/09

x

 

 

93.

833063

Oblikovalec stekla

52/03

 

 

x

94.

898156

Orodjar (m1)

52/03

 

 

x

95.

952364

Orodjar (DV) (m2)

52/03

 

x
*

x
*

96.

934325

Orodjar (IS) (m2)

52/03

 

x
*

x
*

97.

610470

Orodjar (SI)  (m1)

52/03

 

 

x
*

98.

350735

Oskrbnik

69/98

 

 

x

99.

226303

Pečar-keramik (m3)

75/04

x

x

x

100.

315385

Pečar-keramik (DV) (m2)

52/03

 

x

x

101.

500920

Pečar-keramik (IS)  (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

102.

679315

Pečar – polagalec keramičnih oblog (DV)

30/09

x

 

 

103.

769545

Pek

55/07

x

 x

 x

104.

953974

Prodajalec (DV) (m2)

52/03

 

x

x

105.

868455

Prodajalec (IS)  (m2)

52/03

 

x
*

x
*

106.

859502

Računalnikar

82/06

 

 

 x

107.

830004

Računalnikar

53/08

x

 x

 

108.

785946

Računalnikar (SI)

55/07

 

 

x

109.

505127

Računalnikar (gluhi in naglušni)

55/07

x

 x

x

110.

782866

Računalnikar (gibalno ovirani)

55/07

 

 x

 x

111.

195916

Računalnikar (GIB)

30/09

x

 

 

112.

406427

Računalnikar (IS)

30/09

x

 

 

113.

457786

Rudar

52/03

 

 

x

114.

298396

Slaščičar

55/07

x

 x

x

115.

355481

Slikopleskar (m3)

75/04

x

x

x

116.

825370

Slikopleskar (DV) (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

117.

441665

Slikopleskar (IS)  (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

118.

368025

Steklar

52/03

 

 

x

119.

644791

Steklar

53/08

x
*

x

 

120.

380576

Strojni mehanik (m1)

52/03

x
*

x

x

121.

424095

Strojni mehanik (DV) (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

122.

769020

Strojni mehanik (IS)  (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

123.

348292

Strojni mehanik (SI)  (m1)

52/03

x
*

x
*

x
*

124.

102382

Strojnik gradbene mehanizacije (m3)

75/04

x

x

x

125.

346192

Šivilja-krojač (gluhi in naglušni)

52/03

 

 

x
*

126.

587090

Tapetnik

82/06

x
*

x
*

127.

175644

Tesar (m3)

75/04

x

x

x

128.

680477

Trgovec

53/08

x

x

 

129.

324023

Trgovec (DV)

30/09

x

 

 

130.

141792

Trgovec (IS)

30/09

x
*

 

 

131.

793135

Urar (m1)

52/03

x
*

x
*

x
*

132.

665301

Voznik
(samo za odrasle; za vozila nad 3.5 tone)

51/98, 67/00,12/01, 23/02,79/03, 75/04, 63/05, 82/06, 55/07 in 85/08

k

k

k

133.

179487

Vrtnar

55/07

x

 x

x

134.

473851

Zidar (m3)

75/04

x

x

x

135.

961891

Zidar (DV) (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

136.

 

Zidar (IS) (m2)

52/03

x
*

x
*

x
*

137.

494914

Zlatar (m1)

52/03

 

x
*

x
*

138.

761033

Zlatar

30/09

x
*

 

 

C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št.

ENID

Program

Sprejem programa
(Uradni list)

Programi po letnikih
š.l. 2009/2010

1.

2.

3.

4.

1.

609252

Aranžerski tehnik

23/02

 

 

x

x

2.

295442

Aranžerski tehnik

53/08

x

x

 

 

3.

363552

Ekonomski tehnik

1/00

 

 

x

x

4.

649292

Ekonomski tehnik

53/08

x

 

 

5.

144564

Ekonomski tehnik (DV)

78/00

 

 

x

x

6.

458045

Ekonomski tehnik (DV)

53/08

x

 x

 

 

7.

739676

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)

35/00

 

 

x

x

8.

911771

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)

53/08

x
*

 x

 

 

9.

913353

Ekonomski tehnik (IS)

78/00

 

 

x

x

10.

522004

Ekonomski tehnik (IS)

53/08

x

 x

 

 

11.

602966

Ekonomski tehnik (SI)

35/00

 

 

x

x

12.

733320

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

35/00

 

 

x

x

13.

878962

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

53/08

x
*

 x

 

 

14.

518903

Elektrotehnik elektronik

52/03

 

 

x

x

15.

185773

Elektrotehnik elektronik (SI)

52/03

 

 

x

x

16.

591542

Elektrotehnik energetik

52/03

 

 

x

x

17.

845117

Elektrotehnik

53/08

x

x

 

 

18.

484393

Elektrotehnik računalništva

52/03

 

 

x

x

19.

499051

Elektrotehnik telekomunikacij

52/03

 

 

x

x

20.

501725

Farmacevtski tehnik

12/01

 

 

x

x

21.

397964

Farmacevtski tehnik

53/08

x

x

 

 

22.

244944

Fotografski tehnik

35/00

 

x

x

x

23.

928697

Fotografski tehnik

30/09

x

 

 

 

24.

125503

Gastronomija in turizem

53/08

x

x

 

 

25.

673995

Geodetski tehnik

12/01

 

 

x

x

26.

361522

Geodetski tehnik

53/08

x

x

 

 

27.

675941

Geotehnik

53/08

x

x

 

 

28.

987343

Gostinski tehnik

35/00

 

 

x

x

29.

454286

Gostinski tehnik (SI)

35/00

 

 

x

x

30.

536081

Gozdarski tehnik

1/00

 

 

 

x

31.

314265

Gozdarski tehnik

55/07

x

x

 

32.

428456

Gradbeni tehnik

12/01

 

 

x

x

33.

278754

Gradbeni tehnik

53/08

x

x

 

 

34.

686196

Grafični tehnik

35/00

 

 

x

x

35.

611212

Grafični tehnik

53/08

x

x

 

 

36.

772471

Grafični tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

 

x

x

x

37.

288176

Grafični tehnik (GLU,GJM)

30/09

x

 

 

 

38.

685615

Hortikulturni tehnik

55/07

x

x

 

39.

243411

Kemijski tehnik

1/00

 

 

x

x

40.

321363

Kemijski tehnik

53/08

x

x

 

 

41.

242256

Kmetijski tehnik

44/00

 

 

 

x

42.

946603

Kmetijsko - podjetniški tehnik

55/07

x

 x

x

 

43.

376502

Kozmetični tehnik

1/00

 

 

 

x

44.

946617

Kozmetični tehnik

55/07

x

 x

x

 

45.

564242

Laboratorijski tehnik

1/00

 

 

x

x

46.

262836

Ladijski strojni tehnik (SI)

69/98

x
*

x
*

x

x

47.

764421

Lesarski tehnik

1/00

 

 

x

x

48.

212044

Lesarski tehnik

53/08

x

x

 

 

49.

603974

Logistični tehnik

53/08

x

x

 

 

50.

766612

Medijski tehnik

35/00

 

 

x

x

51.

623987

Medijski tehnik

53/08

x

x

 

 

52.

743323

Medijski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

 

x

x

x

54.

533435

Medijski tehnik (GLU,GJM)

30/09

x

 

 

 

55.

485891

Naravovarstveni tehnik

53/08

x

x

 

 

56.

466326

Okoljevarstveni tehnik

53/08

x

x

 

 

57.

439075

Plovbni tehnik (SI)

69/98

x

x

x

x

58.

811013

Predšolska vzgoja

69/98

 

 

x

x

59.

319403

Predšolska vzgoja

53/08

x

x

 

 

60.

336252

Prometni tehnik

69/98

 

 

x

x

61.

454944

Prometni tehnik (SI)

12/01

 

 

x

x

62.

488082

Rudarski tehnik

1/00

 

 

x

x

63.

949900

Strojni tehnik

52/03

 

 

x

x

64.

769041

Strojni tehnik

53/08

x

x

 

 

65.

501886

Strojni tehnik (DV)

52/03

 

 

x

x

66.

606025

Strojni tehnik (DV)

53/08

x

x

 

 

67.

930930

Strojni tehnik (SI)

52/03

 

 

x

x

68.

894516

Tehnik elektronskih komunikacij

53/08

x

x

 

 

69.

741041

Tehnik laboratorijske biomedicine

53/08

x

x

 

 

70.

955234

Tehnik mehatronike (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007)

82/06

x

x

x

71.

166033

Tehnik oblikovanja (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007)

82/06

x

x

 x

x

72.

380786

Tehnik optik

69/98

 

 

x

x

73.

595623

Tehnik optik

53/08

x

x

 

 

74.

974183

Tehnik računalništva

53/08

x

x

 

 

75.

185122

Tehnik steklarstva

53/08

x
*

 x

 

 

76.

321713

Tehnik varovanja

53/08

x

 x

 

 

77.

803075

Tehnik zdravstvene nege

1/00

 

 

x

x

78.

970641

Tehnik zdravstvene nege (SI)

1/00

 

 

x

x

79.

642313

Turistični tehnik

35/00

 

 

x

x

80.

495831

Turistični tehnik (SI)

35/00

 

 

x

x

81.

400295

Ustvarjalec modnih oblačil

55/07

x

x

x

 

82.

549115

Vrtnarski tehnik

35/00

 

 

 

x

83.

553770

Veterinarski tehnik

1/00

 

 

x

x

84.

171605

Veterinarski tehnik

53/08

x

x

 

 

85.

803075

Zdravstvena nega

53/08

x

x

 

 

86.

343672

Zobotehnik

12/01

 

 

x

x

87.

947716

Zobotehnik

53/08

x

x

 

 

88.

934745

Živilski tehnik

1/00

 

 

 

x

89.

811076

Živilsko prehranski tehnik

55/07

x

x

 


Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Z. št.

ENID

Program

Sprejem programa
(Uradni list)

Programi po letnikih
š.l. 2009/2010

1.

2.

1.

411481

Avtoservisni tehnik

55/07

x

 x

2. 

326074

Ekonomski tehnik

53/08

x

x

3.

292040

Ekonomski tehnik (DV)

52/03

 

x

4.

151655

Ekonomski tehnik (DV)

30/09

x

 

5.

311913

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)

52/03

 

x

6.

624253

Ekonomski tehnik (GIB)

30/09

x

 

7.

725165

Ekonomski tehnik (IS)

85/08

x
*

x

8.

594895

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

52/03

x

x

9.

693476

Elektrotehnik

53/08

x

10.

133091

Elektrotehnik (GIB)

30/09

x

 

11.

225645

Gastronomija

53/08

x

x

12.

439474

Gastronomija (DV)

30/09

x
*

 

13.

936971

Gastronomija (IS)

85/08

x
*

14.

328783

Geotehnik

53/08

x

15.

711340

Gradbeni tehnik

75/04

x

x

16.

758954

Grafični tehnik

53/08

x
*

x

17.

144676

Grafični tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

x

x

18.

744205

Hortikulturni tehnik

55/07

x

x

19.

865256

Kmetijsko-podjetniški tehnik

55/07

x

x

20.

136871

Konfekcijski modelar

12/00

 

x

21.

156261

Konfekcijski tehnik

52/03

 

x
*

22.

828184

Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

x
*

x
*

23.

719831

Lesarski tehnik

53/08

x

x

24.

465892

Lesarski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

x

x

25.

370832

Medijski tehnik

75/04

x
*

x

26.

174006

Medijski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

x
*

x
*

27.

768880

Prometni tehnik

131/03

x

x

28.

623532

Strojni tehnik

53/08

x

x

29.

472143

Strojni tehnik (DV)

30/09

x

 

30.

489020

Strojni tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

x

x

31.

175602 

 Strojni tehnik (IS)

85/08

x
*

x

32.

234227

Tehnik mehatronike

53/08

x
*

x

33.

481495

Tehnik računalništva

53/08

x

x

34.

973854

Tehnik steklarstva

53/08

x
*

x

35.

768376

Tehnik zdravstvene nege

12/01

x
*

x

36.

755524

Tekstilni tehnik

52/03

x
*

x
*

37.

257593

Ustvarjalec modnih oblačil

30/09

x

 

38.

768376

Zdravstvena nega

53/08

x

x

39.

734895

Živilsko prehranski tehnik

53/08

x

x

40.

828331

Živilski tehnik operater

69/98

x
*

x
*

D. POKLICNI TEČAJ

Z. št.

ENID

Program

Sprejem programa
(Uradni list)

š.l. 2009/2010

1.

762531

Ekonomski tehnik

131/03

x

2.

556682

Ekonomski tehnik (IS)

131/03

x

3.

807863

Elektrotehnik računalništva

52/03

x

4. 

585326

Farmacevtski tehnik

45/97

x
*

5.

862911

Gastronomija in turizem

30/09

x

6. 

706496

Medijski tehnik

52/03

x
*

7.

926863

Predšolska vzgoja

30/09

x

8.

726950

Prometni tehnik

131/03

x

9.

931791

Tekstilni tehnik

45/97

x
*


E. GIMNAZIJE

Z. št.

ENID

Program

Sprejem programa(Uradni list)

Programi po letnikih
š.l. 2009/2010

1.

2.

3.

4.

1.

433132

Gimnazija

54/98

x

x

x

x

2.

989485

Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

54/98

x

x

x

x

3.

635474

Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

54/98

x

x

x

x

4.

648494

Dvojezična slovensko madžarska gimnazija

54/98

x

x

x

x

5.

690361

Klasična gimnazija

54/98

x

x

x

x

F. STROKOVNE GIMNAZIJE

Z. št.

ENID

Program

Sprejem programa(Uradni list)

Programi po letnikih
š.l. 2009/2010

1.

2.

3.

4.

1.

233653

Ekonomska gimnazija

54/98

x

x

x

x

2.

107541

Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri

54/98

x

x

x

x

3.

371413

Tehniška gimnazija

54/98

x

x

x

x

4.

631463

Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri

54/98

x

x

x

x

5.

807555

Umetniška gimnazija

54/98, 5/00

 

Glasbena smer

 1. glasbeni stavek
 2. petje-instrument
 3. jazz-zabavna glasba

x

x

x

x

· Plesna smer

 1. balet
 2. sodobni ples

x

x

x

x

· Likovna smer

x

x

x

x

· Dramsko - gledališka smer

x

x

x

x

6.

101990

Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri

111/00

 

· Glasbena smer

 1. glasbeni stavek
 2. petje-instrument

x

x

x

x

· Likovna smer

x

x

x

x

G. PROGRAM MEDNARODNE MATURE

H. MATURITETNI TEČAJ

Z. št.

ENID

Program

Sprejem programa
(Uradni list)

1.

628432

Maturitetni tečaj

68/98, 79/03

2.

503685

Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri

6/02

3.

187950

Maturiteni tečaj za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju

75/04


I. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

Izobraževalni programi zasebnih šol so pridobili javno veljavnost, ko je pristojni strokovni svet ugotovil enakovredni izobrazbeni standard teh programov izobrazbenemu standardu gimnazijskih programov javnih šol.

Z. št.

ENID

Program

Pridobitev javne veljavnosti

1.

873726

Program Škofijske gimnazije Vipava

Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998

2. 

433132

Program gimnazije Želimlje

Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998 in 55. seja 30. 01. 2003

3. 

126840

Program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana-Šentvid

Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 4. seja 28. 01. 1993 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 9. seja 3. 7. 1997

4. 

129710

Program škofijske gimnazije Antona Martina Slomška

Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 5. seja 19. 12. 1996 in 12. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 29. 1. 1998

5. 

819980

Waldorfska gimnazija

Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 24. seja 14. 1. 1999