B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: MEDIJSKI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

487

24

P2

Matematika

Obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

Obvezno

417

20

P4

Umetnost

Obvezno

68

3

P5

Zgodovina

Obvezno

102

5

P6

Geografija

Obvezno

68

3

P7

Sociologija

Izbirno

68

3

P8

Psihologija

Izbirno

68

3

P9

Fizika

Obvezno

105

5

P10

Kemija

Obvezno

105

5

P12

Športna vzgoja

Obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

101

B – Strokovni moduli

M1

Grafično oblikovanje

Obvezno

204

11

M2

Grafični in medijski procesi

Obvezno

102

5

M3

Kakovost in trženje

Obvezno

102

5

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

Obvezno

68

4

M5

Tipografija in reprodukcija

Obvezno

510

27

M6

Medijsko oblikovanje

Obvezno

306

16

M7

Izražanje s sliko in zvokom

Obvezno

170

9

M8

Grafični reprodukcijski sistemi

Izbirno

102

5

M9

Animacija v ravnini in prostoru

Izbirno

102

5

M10

Snemanje in montaža

Izbirno

102

5

M11

Multimedijska produkcija

Izbirno

102

5

Skupaj B

 

1666

87

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

750

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

 

578

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4387

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

902

36

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4739

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4891

236

Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni splošnoizobraževalni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni strokovni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere:
a) modul M8 »Grafični reprodukcijski sistemi« in modul M9 »Animacija v ravnini in prostoru« ali
b) modul M10 »Snemanje in montaža« in modul M11 »Multimedijska produkcija«.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega po dročja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

 

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Grafično oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz likovne umetnosti ali likovne pedagogike ali grafičnega oblikovanja ali industrijskega oblikovanja

M2

Grafični in medijski procesi

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

M3

Kakovost in trženje

učitelj vsebinskega sklopa Kakovost grafičnih in medijskih procesov

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

 

 

učitelj vsebinskega sklopa Trženje grafičnih in medijskih izdelkov

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali ekonomije ali organizacije dela

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike ali visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri s končanim študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

M5

Tipografija in reprodukcija

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz grafike ali medijev z delovnimi izkušnjami iz grafične priprave ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja grafične priprave

M6

Medijsko oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike ali grafične tehnike ali oblikovanja vizualnih komunikacij ali industrijskega oblikovanja ali multimedijev ali likovne umetnosti ali likovne pedagogike

M7

Izražanje s sliko in zvokom

učitelj

visokošolska izobrazba s področja režije ali oblikovanja vizualnih komunikacij ali grafične tehnike ali medijske produkcije ali multimedijev ali industrijskega oblikovanja ali likovne umetnosti ali likovne pedagogike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja multimedijev z delovnimi izkušnjami ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja režije ali visokošolska izobrazba s področja oblikovanja vizualnih komunikacij z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja medijske produkcije z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja multimedijev z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja industrijskega oblikovanja z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja likovne umetnosti z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja likovne pedagogike z delovnimi izkušnjami

M8

Grafični reprodukcijski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

srednja strokovna izobrazba iz grafike ali medijev z delovnimi izkušnjami iz grafične priprave ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike z delovnimi izkušnjami iz grafične

M9

Animacija v ravnini in prostoru

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike ali grafične tehnike ali oblikovanja vizualnih komunikacij ali multimedijev ali industrijskega oblikovanja

M10

Snemanje in montaža

učitelj

visokošolska izobrazba s področja režije ali oblikovanja vizualnih komunikacij ali grafične tehnike ali medijske produkcije ali multimedijev ali likovne umetnosti ali likovne pedagogike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja multimedijev z delovnimi izkušnjami ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike z delovnimi izkušnjami ali srednja strokovna izobrazba iz medijev z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja režije ali visokošolska izobrazba s področja oblikovanja vizualnih komunikacij z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja medijske produkcije z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja multimedijev z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja likovne umetnosti z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja likovne pedagogike z delovnimi izkušnjami

M11

Multimedijska produkcija

učitelj

visokošolska izobrazba s področja oblikovanja vizualnih komunikacij ali grafične tehnike ali računalništva ali elektrotehnike ali medijske produkcije ali multimedijev ali industrijskega oblikovanja ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri s končanim študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur