B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: KOZMETIČNI TEHNIK/ SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

 A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

476

24

P2

Tuji jezik

Obvezno

408

20

P3

Matematika

Obvezno

374

19

P4

Umetnost

Obvezno

68

3

P5

Zgodovina

Obvezno

102

5

P6

Geografija

Obvezno

68

3

P7

Psihologija  ali sociologija

Obvezno

68

3

P8

Fizika

Obvezno

68

3

P9

Kemija

Obvezno

68

3

P10

Biologija

Obvezno

68

3

P11

Športna vzgoja

Obvezno

340

14

Skupaj A

 

2108

100

B – Strokovni moduli

M 01

Somatologija

Obvezno

170

9

M 02

Koža in bolezni kože

Obvezno

102

6

M 03

Varovanje zdravja

Obvezno

136

8

M 04

Splošna kozmetologija

Obvezno

170

9

M 05

Kozmetični izdelki

Obvezno

170

10

M 06

Kozmetična nega obraza

Obvezno

290

15

M 07

Kozmetična nega telesa

Obvezno

238

12

M 08

Podjetništvo

Obvezno

136

8

M 09

Ličenje

Izbirno

102

5

M 10

Manikira

Izbirno

102

5

M 11

Pedikura

Izbirno

102

5

M 12

Masaža

Izbirno

102

5

Skupaj B

 

1514

82

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

681

27

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

578

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4200

210

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

985

39

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4552

224

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4856

236

Poklicna matura (4. enota)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov pouka

 

132

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

  11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:
Dijak izbere enega  izmed izbirnih strokovnih modulov M9 do M 12

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE  IZVAJALCEV

Splošnoizobraževalni predmeti in  strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Somatologija

učitelj vsebinskega sklopa
biologija celice

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

učitelj vsebinskega sklopa
anatomija in fiziologija lokomotornega  in nadzornih sistemov

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

 

učitelj vsebinskega sklopa
drobovni organski sistemi

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

laborant

 

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete iz  biološkega  predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Koža in bolezni kože

učitelj vsebinskega sklopa
anatomija in fiziologija kože

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

učitelj vsebinskega sklopa
bolezni kože

visokošolska izobrazba iz medicine

Varovanje zdravja

učitelj vsebinskega sklopa
vzgoja za zdravje

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege  ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje ali medicine

učitelj vsebinskega sklopa
mikrobiologija

visokošolska izobrazba iz  medicine, biologije, farmacije ali mikrobiologije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete iz biološkega  predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Splošna kozmetologija

učitelj vsebinskega sklopa kemija v kozmetiki

visokošolska izobrazba iz kemije ali farmacije,

 

učitelj vsebinskega sklopa  splošna kozmetologija

visokošolska izobrazba iz farmacije,  kemije ali biologije s pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Kozmetični izdelki

učitelj vsebinskega sklopa
tehnološke oblike kozmetičnih izdelkov

visokošolska izobrazba iz farmacije, kemije ali biologije s pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

učitelj vsebinskega sklopa
kozmetični izdelki

visokošolska izobrazba iz farmacije ali kemije in biologije s pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Kozmetična nega obraza

učitelj vsebinskega sklopa
kozmetična nega obraza

 

visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije, zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

učitelj vsebinskega sklopa
komunikacija

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, sociologije, ekonomije, organizacije,  menedžmenta ali  komunikologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz zdravstva s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike ali visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije ali zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

Kozmetična nega telesa

učitelj vsebinskega sklopa
fizika v kozmetiki

 

visokošolska izobrazba iz fizike

učitelj vsebinskega sklopa
kozmetična nega telesa

visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije ali zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz zdravstva s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike ali visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije ali zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike,

laborant

za vsebinski sklop fizika: srednješolska izobrazba, ki vsebuje fiziko ali druge predmete s fizikalnega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Podjetništvo

učitelj vsebinskega sklopa
podjetništvo

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije ali menedžmenta

učitelj vsebinskega sklopa
informatika

visokošolska izobrazba iz računalništva,   informatike, ekonomije, organizacije,  menedžmenta ali  matematike  ali visokošolska izobrazba z dopolnilnim izobraževanjem za učitelja računalništva v obsegu 375  ur

Ličenje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije ali zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz zdravstva s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike ali visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije ali  zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

Manikira

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije ali  zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz zdravstva s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike ali visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije ali  zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

Masaža

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije ali  zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike,
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike,

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz zdravstva s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike ali visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije ali  zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike,
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike,

Pedikura

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije ali  zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz zdravstva s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike ali visokošolska izobrazba iz zdravstva,  farmacije ali  zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike