SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - II. DEL šolsko leto 2009/2010

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. Aranžerski tehnik
 2. Ekonomski tehnik
 3. Ekonomski tehnik (DV)
 4. Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)
 5. Ekonomski tehnik (IS)
 6. Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)
 7. Elektrotehnik
 8. Farmacevtski tehnik
 9. Fotografski tehnik
 10. Gastronomija in turizem
 11. Geodetski tehnik
 12. Geotehnik
 13. Gozdarski tehnik
 14. Gradbeni tehnik
 15. Grafični tehnik
 16. Grafični tehnik (GLU, GJM)
 17. Hortikulturni tehnik
 18. Kemijski tehnik
 19. Kmetijsko-podjetniški tehnik
 20. Kozmetični tehnik
 21. Lesarski tehnik
 22. Logistični tehnik
 23. Medijski tehnik
 24. Medijski tehnik (GLU, GJM)
 25. Naravovarstveni tehnik
 26. Okoljevarstveni tehnik
 27. Predšolska vzgoja
 28. Strojni tehnik
 29. Strojni tehnik DV
 30. Tehnik elektronskih komunikacij
 31. Tehnik laboratorijske biomedicine
 32. Tehnik optik
 33. Tehnik računalništva
 34. Tehnik steklarstva
 35. Tehnik varovanja
 36. Ustvarjalec modnih oblačil
 37. Veterinarski tehnik
 38. Zdravstvena nega
 39. Živilsko prehranski tehnik
 40. Zobotehnik