SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - II. DEL šolsko leto 2009/2010

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. Avtoservisni tehnik
 2. Ekonomski tehnik
 3. Ekonomski tehnik (DV)
 4. Ekonomski tehnik (GIB)
 5. Ekonomski tehnik (IS)
 6. Elektrotehnik
 7. Elektrotehnik (GIB)
 8. Gastronomija
 9. Gastronomija (DV)
 10. Gastronomija (IS)
 11. Geotehnik
 12. Grafični tehnik
 13. Hortikulturni tehnik
 14. Kmetijsko-podjetniški tehnik
 15. Lesarski tehnik
 16. Strojni tehnik
 17. Strojni tehnik (DV)
 18. Strojni tehnik (IS)
 19. Tehnik mehatronike
 20. Tehnik računalništva
 21. Tehnik steklarstva
 22. Ustvarjalec modnih oblačil
 23. Zdravstvena nega
 24. Živilsko prehranski tehnik