SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - II. DEL šolsko leto 2009/2010

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  1. Obdelovalec lesa
  2. Obdelovalec lesa (GLU, GJM)
  3. Pomočnik v biotehniki in oskrbi
  4. Pomočnik v tehnoloških procesih
  5. Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB)
  6. Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM)
  7. Pomožni administrator (GIB)