SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - I. DEL šolsko leto 2009/2010

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  1. Ladijski strojni tehnik (SI)
  2. Plovbni tehnik (SI)
  3. Tehnik oblikovanja
  4. Tehnik mehatronike