SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - I. DEL šolsko leto 2009/2010

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)
 2. Ekonomski tehnik (IS)
 3. Grafični tehnik (gluhi in naglušni)
 4. Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni)
 5. Lesarsi tehnik (gluhi in naglušni)
 6. Medijski tehnik
 7. Medijski tehnik (gluhi in naglušni)
 8. Prometni tehnik
 9. Strojni tehnik (gluhi in naglušni)
 10. Tekstilni tehnik
 11. Živilski tehnik operater