SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - I. DEL šolsko leto 2009/2010

POKLICNI TEČAJI

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  1. Ekonomski tehnik
  2. Ekonomski tehnik (IS)
  3. Elektrotehnik računalništva
  4. Farmacevtski tehnik
  5. Medijski tehnik
  6. Prometni tehnik
  7. Tekstilni tehnik