SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - I. DEL šolsko leto 2009/2010

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  1. Čistilec objektov
  2. Gradbinec
  3. Pomočnik konfekcionarja
  4. Pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni)
  5. Pomočnik steklarja
  6. Tesar opažev
  7. Upravljalec gradbene mehanizacije