SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Iz opomb v seznamu predmetov je razvidno ali je posamezni katalog znanja predviden za štiriletni izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja ali za dveletni izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja.

SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje

Dodatne informacije posredujejo ustrezne predmetne komisije Zavoda RS za šolstvo www.zrss.si


ZAP.ŠT.

NAZIV PREDMETA

ŠTEVILO UR

OPOMBA

1

TUJI JEZIK

do 408

SSI in PTI

2

ITALIJANŠČINA

do 408

SSI in PTI; kot drugi predmet za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju slovenske Istre.

4

BIOLOGIJA

68

SSI in PTI

5

FIZIKA

68

SSI in PTI

7

FIZIKA

136

SSI in PTI; za programe s področja mehatronike

9

GEOGRAFIJA

68

SSI in PTI

10

KEMIJA

68

SSI in PTI

12

KEMIJA

170

SSI in PTI; za programe biotehniškega področja

13

MATEMATIKA

206

PTI

14

MATEMATIKA

374

SSI

15

PSIHOLOGIJA

68

SSI in PTI

16

SLOVENŠČINA

476

SSI

17 SLOVENŠČINA 276 PTI

18

SOCIOLOGIJA

68

SSI in PTI

19

ŠPORTNA VZGOJA

do 340

SSI in PTI

20

ZGODOVINA

103

SSI in PTI

21 INFORMATIKA 68 PTI
22 UMETNOST 68 SSI in PTI